Blog

Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 10
19.01.2022

Pomocnicze belki montażowe

W artykule znajdziesz:

Pomocnicze belki montażowe
Pomocnicze belki montażowe

Zasadnicze schematy różnych sposobów zawieszania podnoszonych elementów na hakach urządzeń podnośnych oraz odpowiednie wzory do obliczania sił w cięgnach zawiesi. W konkretnych obliczeniach szczegółowych należałoby jeszcze dodatkowo wprowadzić w tych wzorach współczynnik dynamiczny (przyjmowany zazwyczaj w wysokości 1,2) uwzględniający zwiększenie ciężaru podnoszonego ładunku i ciężaru własnego zawiesia montażowego o siłę bezwładności powstałą przy podnoszeniu i ustawianiu ładunku w czasie montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na zawiesia linowe należy stosować liny stalowe (z rdzeniem konopnym) przeciw- zwite z miękkiej stali, o średnicy 12 do 30 mm, z liczbą drutów nie mniejszą niż 61 (wyjątkowo 37). W celu ochrony lin przed przetarciem należy stosować w pętlach wkładki stalowe oraz podkładki ochronne na ostrych krawędziach podnoszonych elementów. Zależnie od liczby lin w zawiesiu linowym należy stosować różne współczynniki bezpieczeństwa n, nie mniej jednak niż 8 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Więcej lin niż 8 w zawiesiach linowych nic należy stosować ze względu na nierównomierne obciążenie poszczególnych lin i związaną z tym konieczność stosowania nadmiernie dużego współczynnika bezpieczeństwa. Pomocnicze belki montażowe stanowią zasadniczy element urządzeń do zawieszania montowanych elementów, wg schematów. Stosuje się je w celu zmniejszenia wysokości konstrukcyjnej całego zawiesia oraz dla przejęcia poziomych sił składowych, występujących przy cięgnach pochylonych w stosunku do belki montażowej (uprawnienia budowlane).

Zawieszenie elementu wg schematu jest mniej korzystne, gdyż z reguły wysokość konstrukcyjna takiego podwieszenia jest większa niż wg schematu, a poza tym siła pozioma H, która przejmowana jest przez pomocniczą belkę montażową, przy schemacie działa bezpośrednio na podnoszony element, powodując dodatkowe naprężenia wewnętrzne w elemencie podczas podnoszenia i montażu (program egzamin ustny).

Ciężar własny belki

Wadą zastosowania pomocniczych belek montażowych jest dodatkowe obciążenie urządzenia montażowego przez ciężar własny belki. W związku z tym należy projektować urządzenia podwieszające o najkorzystniejszym dla pomocniczych belek montażowych schemacie statycznym oraz dążyć do stosowania oszczędnych konstrukcji tych belek (opinie o programie).

Pomocnicze belki montażowe wykonywane są z różnego rodzaju kształtowników stalowych jak: ceowniki, kątowniki czy (rzadziej) dwuteowniki połączone ze sobą śrubami, nitami lub przez spawanie. Wyposażenie robocze stanowią tu liny lub pręty nośne (cięgna) zakończone uchwytami w postaci haków, pętli lub pierścieni. Belki ze stałymi punktami zaczepienia cięgien zawiesia stosowane są przy podnoszeniu elementów o określonej długości, natomiast ze zmiennymi punktami zaczepienia mają charakter uniwersalny i służą do podnoszenia elementów o różnej długości (segregator aktów prawnych).

Specjalny rodzaj pomocniczej belki montażowej tzw. uniwersalnej, przystosowanej do podnoszenia elementów przestrzennych lub płaskich poziomych (płyt stropowych itp.), wymagających od dwóch do sześciu punktów zaczepienia. Krążki 2 swobodnie obracają się na osiach lub też mogą być unieruchomione za pomocą zacisku 4. Również i liny 3 przerzucone przez krążki 2 mogą przemieszczać się razem z nimi lub być unieruchomione za pomocą zacisku 5.

Do podnoszenia elementów przestrzennych o kołowym kształcie przekroju poziomego (rury o znacznej średnicy, pierścienie (cargi) zbiorników walcowych itp.) stosuje się trójramienne belki montażowe, co umożliwia zaczepienie podnoszonych elementów w trzech punktach i w ten sposób zabezpiecza przed odkształceniem ścianek pionowych elementu (promocja 3 w 1). W ostatnich latach konstruuje się samonastawne uchwyty montażowe dla elementów przestrzennych (głównie do podnoszenia elementów skrzyniowych żelbetowych o wielkości jednej izby) o różnym rozłożeniu środka ciężkości, doprowadzające automatycznie podnoszony element do stanu równowagi.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 15 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 16 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 17
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 18
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 19 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 20 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 21
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 31 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 32 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 33
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 34
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 35 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 36 Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 37
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Usztywnienie w kierunku poprzecznym zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami