Pomocnicze belki montażowe

Pomocnicze belki montażowe
Pomocnicze belki montażowe

Zasadnicze schematy różnych sposobów zawieszania podnoszonych elementów na hakach urządzeń podnośnych oraz odpowiednie wzory do obliczania sił w cięgnach zawiesi. W konkretnych obliczeniach szczegółowych należałoby jeszcze dodatkowo wprowadzić w tych wzorach współczynnik dynamiczny (przyjmowany zazwyczaj w wysokości 1,2) uwzględniający zwiększenie ciężaru podnoszonego ładunku i ciężaru własnego zawiesia montażowego o siłę bezwładności powstałą przy podnoszeniu i ustawianiu ładunku w czasie montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na zawiesia linowe należy stosować liny stalowe (z rdzeniem konopnym) przeciw- zwite z miękkiej stali, o średnicy 12 do 30 mm, z liczbą drutów nie mniejszą niż 61 (wyjątkowo 37). W celu ochrony lin przed przetarciem należy stosować w pętlach wkładki stalowe oraz podkładki ochronne na ostrych krawędziach podnoszonych elementów. Zależnie od liczby lin w zawiesiu linowym należy stosować różne współczynniki bezpieczeństwa n, nie mniej jednak niż 8 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Więcej lin niż 8 w zawiesiach linowych nic należy stosować ze względu na nierównomierne obciążenie poszczególnych lin i związaną z tym konieczność stosowania nadmiernie dużego współczynnika bezpieczeństwa. Pomocnicze belki montażowe stanowią zasadniczy element urządzeń do zawieszania montowanych elementów, wg schematów. Stosuje się je w celu zmniejszenia wysokości konstrukcyjnej całego zawiesia oraz dla przejęcia poziomych sił składowych, występujących przy cięgnach pochylonych w stosunku do belki montażowej (uprawnienia budowlane).

Zawieszenie elementu wg schematu jest mniej korzystne, gdyż z reguły wysokość konstrukcyjna takiego podwieszenia jest większa niż wg schematu, a poza tym siła pozioma H, która przejmowana jest przez pomocniczą belkę montażową, przy schemacie działa bezpośrednio na podnoszony element, powodując dodatkowe naprężenia wewnętrzne w elemencie podczas podnoszenia i montażu (program egzamin ustny).

Ciężar własny belki

Wadą zastosowania pomocniczych belek montażowych jest dodatkowe obciążenie urządzenia montażowego przez ciężar własny belki. W związku z tym należy projektować urządzenia podwieszające o najkorzystniejszym dla pomocniczych belek montażowych schemacie statycznym oraz dążyć do stosowania oszczędnych konstrukcji tych belek (opinie o programie).

Pomocnicze belki montażowe wykonywane są z różnego rodzaju kształtowników stalowych jak: ceowniki, kątowniki czy (rzadziej) dwuteowniki połączone ze sobą śrubami, nitami lub przez spawanie. Wyposażenie robocze stanowią tu liny lub pręty nośne (cięgna) zakończone uchwytami w postaci haków, pętli lub pierścieni. Belki ze stałymi punktami zaczepienia cięgien zawiesia stosowane są przy podnoszeniu elementów o określonej długości, natomiast ze zmiennymi punktami zaczepienia mają charakter uniwersalny i służą do podnoszenia elementów o różnej długości (segregator aktów prawnych).

Specjalny rodzaj pomocniczej belki montażowej tzw. uniwersalnej, przystosowanej do podnoszenia elementów przestrzennych lub płaskich poziomych (płyt stropowych itp.), wymagających od dwóch do sześciu punktów zaczepienia. Krążki 2 swobodnie obracają się na osiach lub też mogą być unieruchomione za pomocą zacisku 4. Również i liny 3 przerzucone przez krążki 2 mogą przemieszczać się razem z nimi lub być unieruchomione za pomocą zacisku 5.

Do podnoszenia elementów przestrzennych o kołowym kształcie przekroju poziomego (rury o znacznej średnicy, pierścienie (cargi) zbiorników walcowych itp.) stosuje się trójramienne belki montażowe, co umożliwia zaczepienie podnoszonych elementów w trzech punktach i w ten sposób zabezpiecza przed odkształceniem ścianek pionowych elementu (promocja 3 w 1). W ostatnich latach konstruuje się samonastawne uchwyty montażowe dla elementów przestrzennych (głównie do podnoszenia elementów skrzyniowych żelbetowych o wielkości jednej izby) o różnym rozłożeniu środka ciężkości, doprowadzające automatycznie podnoszony element do stanu równowagi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !