Blog

05.04.2023

Pompy i przewód

W artykule znajdziesz:

Pompy i przewód

Innym sposobem jest zastosowanie w instalacji dwustrefowej pompy i górnego zbiornika. Górna część instalacji byłaby zasilana w wodę ze zbiornika, dolna bezpośrednio z sieci miejskiej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wodociąg dwustrefowy z hydroforem (zbiornikiem ciśnieniowym) i pompa. Tak jak w rozwiązaniach poprzednich strefa dolna zasilana jest bezpośrednio z sieci ulicznej, strefa górna otrzymuje wodę ze zbiornika Hydroforowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Instalacje duże lub wielostrefowe w wieżowcach. Inne jest podejście do rozwiązania zaopatrzenia w wodę budynków wielokondygnacjowych, gdzie pozostawienie nawet części instalacji na ciśnieniu ulicznym nie wchodzi w rachubę z uwagi na zbyt małą wartość tego ciśnienia w stosunku do wymaganego. Stąd też każda ze stref musi mieć własne zasilanie pompowe, a ciśnienie w każdej z nich nie może przekraczać 50 m H20 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosowane są różne powiązania instalacji wielostrefowych w budynkach wysokich. Do najbardziej znanych należą:

  1. Instalacja wielostrefowa zasilana w wodę jednym układem pompowym i jednym przewodem tłocznym, doprowadzającym wodę do zbiorników różnych stref. Ciśnienie na doprowadzeniu do zbiorników stref niższych redukowane jest za pomocą zaworów redukcyjnych. Każda ze stref zaopatrywana jest w wodę ze swojego zbiornika (uprawnienia budowlane).
  2. Instalacja wielostrefowa szeregowa. Pompy i przewód zainstalowane na samym dole budynku, w piwnicy, podają wodę do zbiornika I strefy w ilości potrzebnej dla wszystkich stref. Ze zbiornika strefy I pompa pobiera wodę dla pozostałych górnych stref i tłoczy ją do zbiornika II strefy; postępowanie takie przebiega dalej aż do zbiornika ostatniej strefy, który zaopatruje już tylko własną strefę (program egzamin ustny).

Instalacja wielostrefowa z równoległym zasilaniem poszczególnych stref, z zastosowaniem zbiorników górnych lub hydroforów. Każda strefa ma osobny zespół pompowy oraz przewód tłoczny i zbiornik lub hydrofor zaopatrujący w wodę tylko swoją strefę. Z trzech przedstawionych rozwiązań dwa pierwsze nie są zalecane, gdyż awaria głównego przewodu tłocznego w instalacji powoduje pozbawienie wody całego budynku.

Instalacja wodociągowa

Dodatkową ujemną stroną rozwiązania drugiego jest instalowanie pomp wewnątrz budynku na piętrach technicznych poszczególnych stref, co stwarza dodatkowy hałas i utrudnia obsługę. Rozwiązaniem najdogodniejszym jest rozwiązanie trzecie, z zastosowaniem hydroforów na zewnątrz budynków w specjalnych hydroforniach. Pozwala ono na wyeliminowanie hałasu, jaki wywołują pompy i hydrofory umieszczane w budynkach (opinie o programie).

Przewagą rozwiązania ze zbiornikami górnymi i pompownią (również usytuowaną na zewnątrz budynku) może być zapas wody nagromadzony w zbiorniku, z którego można korzystać przez pewien czas w przypadku przerwania dopływu energii elektrycznej.

Przy budowie instalacji dwustrefowej dla wieżowca od 16 kondygnacji niezbędne jest pozostawienie jednej kondygnacji na tzw. piętro techniczne dla instalacji, na którym znalazłyby się urządzenia do gromadzenia lub prowadzenia wody dla następnej strefy (segregator aktów prawnych).

Instalacja wodociągowa składa się z przewodów zewnętrznych, doprowadzających wodę do budynku lub zespołu budynków, zewnętrznej sieci gospodarczej oraz przewodów wewnętrznych. Sieć przewodów zewnętrznych, w zależności od warunków lokalnych i terenowych, w jakich odbywa się zaopatrzenie obiektu w wodę, składa się z przewodu łączącego przewód sieci miejskiej z instalacją wewnętrzną (podłączenie domowe), z zewnętrznej sieci gospodarczej na terenie działki lub z przewodu doprowadzającego wodę z własnego ujęcia.

Połączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przewodem sieci ulicznej (podłączenie domowe) stanowi odcinek przewodu od rurociągu ulicznego do wodomierza umieszczonego za granicą nieruchomości. Połączenie domowe wraz z wodomierzem jest własnością dostawcy wody i podlega jego kontroli. Między rurociągiem ulicznym a wodomierzem nie może być żadnego odgałęzienia; wyjątek stanowi obejście założone na rurociągu przeciwpożarowym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami