Posadzki klepkowe

Posadzki klepkowe

Deszczułki klepkowe wyrabiane są z drewna twardego, jak dąb, buk, rzadziej z jesionu. Wymiary klepek są różne, grubość ich wynosi przeważnie 22 mm, długość 20-50 cm, szerokość 4-9 cm.

W zależności od jakości drewna deszczułki klepkowe wyrabiane są w różnych gatunkach. Układane są one najczęściej w tzw. jodełkę, tj. pod kątem 45° do ścian, rzadziej w cegiełkę, czasem w kwadraty. Sposoby układania są różne. Najczęściej stosowany sposób to przybijanie klepki gwoździami 5 cm (2″) do ślepej podłogi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ślepą podłogę pod klepkę wykonuje się z desek suchych sosnowych lub świerkowych o szerokości do 16 cm. Ślepą podłogę układa się luźno (szpary 2-3 cm), a deski przybija się gwoździami do legarów. Pod klepkę na ślepej podłodze układa się często warstwę grubego papieru lub tektury, dla zabezpieczenia przed wydostawaniem się kurzu spod podłogi.

Dla izolacji dźwiękowej pod ślepą podłogę układa się niekiedy filc lub płyty pilśniowe. Klepka przybijana ma dwustronny żłobek i grzebień lub tylko żłobek czterostronny do układania na obce pióro. Klepki przybija się sposobem krytym (gwóźdź ukryty w żłobku klepki). Gdy mamy podłoże betonowe czy ceglane, to po wyrównaniu podłoża gładzią cementową układa się warstwę lepiku, a na lepik klepkę. Lepiki są asfaltowe lub żywiczne. Grubość warstwy lepiku pod klepkę wynosi 1-2 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Klepka przeznaczona do układania na lepiku ma wokół dolnych krawędzi wręby (3X4 mm) dla lepszego złączenia z lepikiem. Posadzki klepkowe, po ułożeniu, są cyklinowane i zaciągane woskiem, a przy użytkowaniu, w miarę potrzeby, mogą być wiórkowane, pastowane i froterowane. Posadzki drewniane układa się w pomieszczeniach całkowicie wykończonych przy temperaturze wewnętrznej nie niższej niż 14°C. W bogato wyposażonych pomieszczeniach układane są również posadzki taflowe, tzw. parkiet. Tafle o wymiarach 40 X 40 do 70 X 70 zmienne układane są zwykle na podkładzie betonowym lub na płytach żelbetowych, na zaprawie cementowej. Jasne płyty marmurowe układane są na zaprawie wapienno-gipsowej. Spoiny powinny być jak najmniejsze (uprawnienia budowlane).

Posadzki jednolite cementowe i z terrazzo

Posadzki jednolite jastrychowe bezspoinowe układane są z mieszaniny różnych materiałów w stanie plastycznym, później twardniejące. W zależności od rodzaju użytych materiałów rozróżnia się jastrychy: cementowy, gipsowy, lastrikowy, skało drzewny itp.

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej spotykane są posadzki zwykłe oraz posadzki efektowniejsze i trwalsze - z terrazzo (program egzamin ustny).

Posadzka zwykła z zaprawy cementowej o składzie 1 : 3 układana jest warstwą o grub. 2-3 cm na podkładzie z warstwy betonu żwirowego, tłuczniowego lub gruzowego. Dla posadzki układanej na ziemi, np. w piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, w przejazdach czy chodnikach, grubość warstwy podkładu wynosi 10-15 cm. Na stropach betonowych, żelbetowych czy ceramicznych posadzka układana jest bezpośrednio na stropie lub na warstwie wyrównawczej z betonu (opinie o programie). Posadzka układana na dużej płaszczyźnie dzielona jest na mniejsze pola przez zastosowanie szczelin dylatacyjnych, dla zabezpieczenia przed pękaniem. Posadzka jest gładko zacierana packami drewnianymi lub stadowymi.
Posadzki utwardzone lub wodoodporne zawierają odpowiednie domieszki wodoodporne do zapraw cementowych, poza tym układane są jak posadzki zwykłe (segregator aktów prawnych).

Posadzka z terrazzo (lastriko). Warstwa terrazzo składa się z dobranych kolorowych grysików kamiennych, z barwideł cementowych i cementu portlandzkiego. Posadzkę z terrazzo układa się warstwą o grub. 1,5-2,0 cm na podkładzie betonowym. Większe płaszczyzny dzielone są dylatacjami. Aby warstwa terrazzo należycie związała się podłożem, najlepiej układać ją przed upływem okresu wiązania samego podłoża. Po 3 do 5 dniach od chwili ułożenia posadzkę szlifuje się aż do uzyskania gładkiej i równej powierzchni, po czym nasyca się ją olejem lnianym i froteruje (promocja 3 w 1).

Posadzka z terrazzo ma zastosowanie do pomieszczeń takich, jak: łazienki, ustępy, pralnie, klatki schodowe, sklepy itd., tj. wszędzie tam, gdzie chodzi o estetyczny wygląd podłogi i czystość, a jednocześnie o nieścieralność, trwałość i nienasiąkliwość.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami