Posadzki klinkierowe

Posadzki klinkierowe

Posadzki klinkierowe na stropach wykonuje się w większości z cegieł ułożonych na płask lub z płytek. Układa się je bezpośrednio na stropie stosując warstwę zaprawy cementowo-wapiennej o grubości 1-1,5 cm. Spoiny między kostkami albo płytkami klinkieru wypełnia się zaprawą cementową lub kitem chemoodpornym w pomieszczeniach narażonych na agresję chemiczną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wokół ścian pomieszczeń mających posadzkę z cegieł lub z płytek klinkierowych należy wykonać cokoły o wysokości 15-20 cm, z płytek klinkierowych układanych na takiej samej zaprawie jak podłoga.
Posadzki z cegły palonej pełnej mają mniejszą wytrzymałość od klinkieru i są bardziej ścieralne. Stosuje się je w piwnicach, magazynach i innych pomieszczeniach o małym ruchu. Podłoże i sposób układania jest taki sam jak w posadzkach z klinkieru.
Posadzki terakotowe układa się w łazienkach, ustępach, sklepach, hollach, tzn. w pomieszczeniach, w których istnieje konieczność częstego mycia podłóg.
Płytki stosowane na posadzki mają grubość 114-16 mm i kształty kwadratów, sześciokątów, ośmiokątów itp. o różnych barwach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płytki układa się sposobem ręcznym na zaprawie cementowej 1 : 3 lub 1 : 4, o grubości 1,5-2 cm na podkładzie betonowym. Spoiny zalewa się rzadką zaprawą cementową 1 : 2, zmywając jej nadmiar.
Drobne płytki mozaikowe, takie same jak do okładzin ściennych, dostarczane są na budowę przyklejone do arkuszy papieru. Sposób układania posadzek jest taki sam jak okładzin ściennych. Wokół pomieszczeń, w których ułożona jest posadzka z teuakoty, należy wykonać cokoliki z kwadratowych płytek terakotowych.

Posadzki szklane stanowią najczęściej górną powierzchnię stropów szklano-żelbetowych, w wypadku gdy nie ma innej możliwości oświetlenia światłem dziennym pomieszczeń pod stropem. Wykonywane są z kształtek szklanych okrągłych - rotalitów lub kwadratowych - luksferów, mających górną powierzchnię groszkowaną.
Stropy wykonuje się układając na deskowaniu kształtki szklane w odstępach 3-5 cm w obu kierunkach. W powstałych szczelinach układa się zbrojenie i wypełnia betonem.
Posadzki z płytek szklanych wykonuje się podobnie jak z płytek terakotowych (uprawnienia budowlane).

Posadzki z płyt betonowych

Posadzki tego typu wykonuje się z: elementów kamienno-betonowych (trylinka), płyt betonowych, płytek lastrykowych i jastrychów (cementowy, lastryko).
Posadzi z elementów kamienno-betonowych, tzw. trylinki, stosuje się na: prowizoryczne posadzki w halach fabrycznych, drogi dojazdowe, parkingi itp. Układa się je na podkładzie z piasku, wypełniając spoiny do połowy wysokości również piaskiem, a pozostałą część - zaprawą cementową 1:3 (program egzamin ustny).
W budownictwie wodnym wykonuje się z trylinek okładziny skarp odwodnych. Okładzina ma za zadanie ochronę skarpy zapory przed rozmywaniem powodowanym falowaniem wody. Stosuje się okładziny układane ściśle lub luźno.

Posadzki z płyt betonowych stosuje się do układania chodników dla ruchu pieszego w osiedlach mieszkaniowych, ulicach, peronach, tarasach itp.
Płyty układa się na podkładzie z piasku, podobnie jak kamienne, a spoiny zalewa zaprawą cementową (opinie o programie).
Posadzki z płyt lastrykowych stosuje się często zamiast płytek terakotowych. Układa się je tak samo jak terakotowe, na zaprawie cementowej, a wokół pomieszczeń stosuje cokoliki z tych samych płytek (segregator aktów prawnych).
Jastrych cementowy jest posadzką wykonaną z gładzi cementowej składającej się z cementu i czystego piasku (o stosunkach składników 1 : 2 do 1 :3). Stosowany jest w warsztatach, garażach, piwnicach, pralniach, klatkach schodowych budynków gorzej wyposażonych, galeriach, balkonach, loggiach itp.

Podkładem pod jastrych może być strop lub warstwa betonu
- grubości 10-15 cm układana w poziomie lub ze spadkami. Na podkład nanosi się posadzkę grubości 2-5 cm, wyrównuje łatą
- zaciera packami (promocja 3 w 1).

Zalecane jest nanoszenie jastrychu na podkład przed zakończeniem wiązania cementu w betonie podkładu. Wtedy grubość warstwy można zmniejszyć do 1-1,5 cm i zbędne są dylatacje przeciwskurczowe. Wokół pomieszczeń wykonuje się cokoliki jak w innych posadzkach.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !