Przenikanie pary wodnej

Przenikanie pary wodnej

Należy się również liczyć z przypadkami, kiedy ze względów technicznych i ekonomicznych nie jesteśmy w stanie usunąć wilgoci nie mogąc ani zlikwidować źródeł zawilgocenia, ani odizolować się od nich. W tych wszystkich przypadkach prawie jedynym środkiem zabezpieczającym jest izolacja przeciwwilgociowa. Jednakże izolacja nie musi być związana koniecznie powlekaniem, uszczelnieniem, domieszkami itp., lecz przede wszystkim powinna być wykonana środkami konstrukcyjnymi, uwzględniającymi fizyczne procesy, których izolacja nie likwiduje przeważnie, lecz tylko od nich oddziela (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy ustalonych warunkach temperatury i wilgotności w odosobnionej bryle materiału następuje z czasem stan równowagi wilgotnościowej.

Natomiast w przegrodach budowlanych nawet przy ustaleniu się temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych warunków fizycznych środowiska zawsze występuje przemieszczanie się wilgoci w materiale przegrody, czyli powstaje stan kinetyki wilgotnościowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przenikanie wody grawitacyjnej przez przegrody; następuje ono przede wszystkim wskutek spadku hydraulicznego. Poza tym wielkość przenikania wody zależy od rodzaju materiałów i struktury samej przegrody.

Przenikanie pary wodnej przez przegrody; następuje ono z powodu różnicy ciśnienia rzeczywistego pary po obu stronach przegrody i może być przyczyną powstania wilgoci z powodu skraplania pary (uprawnienia budowlane).
Podciąganie włoskowate polegające na przenikaniu wody w wyniku oddziaływania sił włoskowatych. Podciąganie włoskowate w przegrodach jest związane również z siłami elektroosmotycznymi i innymi czynnikami ubocznymi.
Przemieszczanie wilgoci z powodu przewodności wilgotnościowej zachodzące wskutek istnienia spadku wilgotnościowego. Spadek ten przejawia się w tym, że wilgoć przemieszcza się w kierunku suchych warstw przegrody (program egzamin ustny).

Woda grawitacyjna

Przemieszczanie wilgoci z powodu przewodności cieplnowilgotnościowej wskutek istnienia spadku cieplno-wilgotnościowego; w tym przypadku wilgoć przemieszcza się w zależności od spadku temperatury. Rozróżnia się przemieszczanie wilgoci w temperaturach dodatnich i ujemnych.
Woda grawitacyjna może swobodnie przesączać się przez porowaty materiał, jeżeli nie przeciwdziałają temu przesączaniu siły włoskowate (opinie o programie). Zazwyczaj przenikanie wody powoduje pełną nasiąkliwość materiału budowlanego, szczególnie wtedy, jeżeli działanie sił włoskowatych jest zgodne z ciśnieniem hydrostatycznym.

Podciąganie włoskowate zależy od przekrojów naczyń włoskowatych, właściwości materiałów, z których są zbudowane (zwilżalne lub niezwilżalne), temperatur i innych przyczyn, o których już wspomniano wyżej.
Na osłabienie podciągania wpływa powierzchnia naczyń włoskowatych, np. meszkowatość powierzchni ścianek w materiałach organicznych i zapylenie w materiałach nieorganicznych (segregator aktów prawnych).
Wielką rolę w podciąganiu włoskowatym odgrywa początkowy stan zawilgocenia. Jeżeli próbka jest sucha, podciąganie jest powolniejsze. Natomiast jeżeli początkowa wilgotność zbliżona jest do maksymalnego nawilżenia sorpcyjnego, podciąganie znacznie wzrasta. Wypływa z tego wniosek, że początkowa wyższa wilgotność (budowlana) powoduje dalsze szybsze zawilgocenie budowli.

Wilgotność elementu budowlanego spowodowana podciąganiem nie jest jednakowa we wszystkich jego punktach. Jest ona największa w miejscu zetknięcia się materiału z wodą wolną i maleje w miarę wzrostu długości podciągania.
Podciąganie włoskowate dla różnych materiałów ma różną prędkość. Szczególnie różnią się prędkości w pierwszych 5 min, 20 min i w 1 godz. Z tego powodu wrażliwość materiałów na podciąganie włoskowate najlepiej ocenić ze średniej prędkości w okresie 5 min.
W cegle zwykłej woda podnosi się po 10 godz. do 20 cm, osiągając pełną wysokość 24 cm po 20 godz.

Gazobeton wapienny (p = 0,7 T/m3) na podstawie tych samych badań ma zdolność mniejszego podciągania (promocja 3 w 1). Po 10 godz. podciąganie osiągnęło wysokość 11 cm, a po 20 godz. wzrosło nieznacznie do 12 cm.
Gazobeton cementowy (p = 0,67 T/m3) po 10 godz. podciągnął wodę do 10 cm, a po 20 godz. do 11 cm.
Obecnie podamy charakterystykę nawilżania włoskowatego niektórych materiałów.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !