Posadzki lastrykowe

Posadzki lastrykowe

Posadzki lastrykowe wykonywane „na mokro” stosuje się w klatkach schodowych, korytarzach, hallach itp. Lastryko wykonuje się z grysików skał kolorowych (najczęściej marmury), cementu portlandzkiego oraz pigmentów zarobionych małą ilością wody do konsystencji betonu wilgotnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podkładem pod lastryko może być strop, stopnie lub spoczniki klatki schodowej, albo warstwa betonu jak w innych posadzkach. Masę lastrykową układa się jako jednowarstwową o grubości 2-2,5 cm i dzieli się szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni do 5 m2, przy najdłuższym boku 3 m. Większe pola należy zbroić siatką drucianą. Szczeliny wypełnia się podwójnymi paskami blachy ze stopów aluminiowych, folii PCW, szkła lub kitem plastycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przez okres trzech do pięciu dni powierzchnie skrapia się wodą, następnie po 10-12 dniach szlifuje i szpachluje zabarwionym zaczynem cementowym. Po 4-5 dniach powtórnie szlifuje, zmywa wodą, a po wyschnięciu naciera olejem lnianym.
Cokoliki przy podłodze wykonuje się z masy lastrykowej lub z płytek.

Posadzki asfaltowe wykonuje się na balkonach, galeriach, tarasach, w przejazdach, piwnicach, umywalniach, pralniach, halach fabrycznych itp. Podkładem pod posadzkę asfaltową może być strop, warstwa stwardniałego i suchego betonu, warstwa ubitego tłucznia, bruk, podkład z cegieł itp. Posadzki wykonuje się jako jastrychy z asfaltu lanego lub prasowanego (uprawnienia budowlane).
Asfalt lany rozgrzany do temperatury 150-180°C wylewa się na podkład, rozprowadza w jednej lub w dwu warstwach o grubości po 2 cm i wyrównuje specjalnymi packami. Stosowany jest w miejscach, gdzie nie występuje ruch kołowy.
Posadzki z asfaltu prasowanego przenoszą większe obciążenia i są mniej ścieralne.

Masę asfaltową otrzymaną ze sproszkowanych wapieni asfaltowych rozgrzewa się do temp. 110-113°C, rozsypuje warstwą grubości 6-8 cm, ubija podgrzanymi ubijakami lub ugniata walcami. Dzięki temu grubość warstwy zmniejsza się o 30-40% (program egzamin ustny).

Posadzki asfaltowe

Posadzki asfaltowe układa się również z i płytek asfaltowych W budownictwie wodnym z asfaltobetonu wykonuje się wodoszczelne okładziny zapór ziemnych, grobli i kanałów.
Rozróżnia się trzy rodzaje posadzek metalowych: z blachy żeberkowej, ażurowe i z płytek stalowych lub żeliwnych.

Podłogi z blachy stalowej żeberkowej i ażurowe z kratek stropowych układa się na belkach stalowych (opinie o programie). Blachę żeberkową tnie się na prostokąty, którego jeden z boków jest równy osiowemu rozstawowi belek zmniejszonemu o 0,5 cm. Kratki stropowe ażurowe mają wymiary podane w katalogach.
Ułożone na belkach blachy lub kratki przyspawa się punktowo do belek.
Posadzki z płyt stalowych i żeliwnych stosuje się w zakładach obróbki metali, w magazynach, gdzie przetaczane są beczki lub butle stalowe itp.

Płytki stalowe mają krawędzie wytłaczane, a żeliwne - odlane. Oba typy mają powierzchnię górną prążkowaną. Podkładem posadzki jest warstwa betonu ułożona na gruncie. Na podkład pod posadzkę nanosi się warstwę zaprawy cementowej o grubości 3-4 cm i wciska w nią płytki aż do wypłynięcia zaprawy ze spoin. Podczas układania wyrównuje się poziom płyt. Posadzki te dzielą się na: posadzki z płytek i rulonów z PCW oraz posadzki bezspoinowe z mas szpachlowych (segregator aktów prawnych).
Wyroby z PCW produkuje się w formie płytek i rulonów. Płytki z PCW mają wymiary 30×30 cm i grubość 2 lub 3 mm, wykładziny rulonowe - długość 10-20 m i szerokość 1,3-1,5 m.
Wykładziny o nazwie winyleum produkowane są z polichlorku winylu na osnowie z tkaniny.

Arkusze wykładziny przykleja się do podkładu klejami: rozpuszczalnikowymi (Butapren), dyspersyjnymi (lateksowy, Polacet) i kazeinowymi. Najlepszy, ale najdroższy, jest klej Butapren. Przy klejeniu obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp zalecone przez producenta i podane na opakowaniu, klej bowiem jest toksyczny i łatwo palny (promocja 3 w 1).

Podkłady pod posadzki wykonuje się jako monolityczne i prefabrykowane grubości 3-4 cm. Monolityczne - jako jastrych cementowy lub estrichgipsowy, a prefabrykowane z płyt estrichgipsowych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !