Blog

09.12.2021

Posadzone krzewy

W artykule znajdziesz:

Posadzone krzewy

Posadzone krzewy

Specjalne warunki stosowania nawierzchni tarasowych wynikają przy zakładaniu na tarasach ogrodów. Zabezpieczenie nie różni się w tych przypadkach od zabezpieczeń normalnych tarasów do celów przemysłowych. Posadzone krzewy, a czasem nawet większe drzewa, wymagają dobrych warunków wegetacji. Z drugiej strony nie można zrezygnować z odwodnienia ogrodowych tarasów. Zachodzi bowiem niebezpieczeństwo utworzenia się zbiornika analogicznego do wód gruntowych, co może wytworzyć warunki szkodliwe dla wegetacji roślin (program uprawnienia budowlane na komputer).

Substancje bitumiczne szkodliwie działają na rośliny. Na odwrót krzewy i drzewa niszczą swoimi korzeniami podłoże betonowe, a z czasem nawet przepony. Dla ochrony przepony przed uszkodzeniem ułożono płytę z cegieł klinkierowych, których kanały wyzyskano jako sączki drenujące. Tarasy-ogrody przykrywane są grubszą warstwą gleby. Do odwodnienia tej gleby stosuje się żwirowy drenaż warstwowy z równomiernie rozmieszczonymi sączkami ceramicznymi. Nad przeponą stosuje się żelbetową płytę podzieloną na części i pokrywa się ją płytami szklanymi 2 do 3 mm grubości. Może być również użyta stłuczka szklana. Szkło nie przepuszcza szkodliwych substancji z przepony i chroni beton przed szkodliwym oddziaływaniem korzeni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odprowadzenie wody. Pomimo stosowania przepon i trwałych nawierzchni nie należy dopuszczać, ażeby na tarasach powstawały zbiorniki stojącej wody. Związane to jest bowiem z zamarzaniem wody i niszczeniem konstrukcji tarasów. Jeżeli na tarasie potrzebne są zbiorniki, np. do wodotrysków lub baseny kąpielowe, należy je zaprojektować niezależnie od tarasów, stosując zabezpieczenie właściwe zbiornikom ustawionym na wolnym powietrzu (uprawnienia budowlane).

Wejście na taras. Jeżeli powierzchnię tarasu dzieli od pomieszczenia kilka schodków, obróbka izolacji sprowadza się do normalnego zabezpieczenia holkieli. Normalnie taras oddzielony jest tylko jednym stopniem (w postaci progu), dzięki czemu uzyskuje się efektowne przedłużenie posadzki pomieszczenia mieszkalnego na powierzchnię tarasu.

Ustawianie balustrad

Na tarasach stosuje się dwojakiego rodzaju balustrady: pełne i ażurowe (na słupkach) (program egzamin ustny). Balustrady pełne, tzn. w rodzaju murków attykowych, są łatwe do zabezpieczenia, ponieważ sprowadza się ono do obróbki holkieli. Balustrady na słupkach zazwyczaj wymagają przebicia przepony, co powoduje znaczne trudności w uszczelnianiu połączeń, zwłaszcza jeżeli słupki są metalowe i mają małe przekroje. Z tego powodu należy przede
wszystkim unikać osadzania balustrad metalowych bezpośrednio przez przeponę. Można temu zapobiec przymocowując słupki balustrady do uchwytów poza przeponą. Drugim sposobem ominięcia przebijania przepony jest zastosowanie wieńca żelbetowego, w którym u spodu są wykonane otworki do ściekania wody (opinie o programie).

Służy on do osadzenia prętów balustrady. Stosując odprowadzenie wody wewnętrznymi rurami spustowymi, unika się stosowania ażurowej balustrady, a tym samym również unika się przebijania przepony. Jeżeli zachodzi konieczność osadzenia balustrady metalowej bezpośrednio przez przeponę, można zastosować zasadę spinaczy dla poszczególnych prętów lub przymocować zaciskowo listwę stalową z wystającymi tulejami do obsadzenia prętów. Przymocowanie prętów może być wykonane za pomocą spawania lub połączenia na śruby.
Izolacja balkonów łączy technikę układania przepon jak na wiatach i nawierzchni jak na tarasach. Brak zabezpieczenia balkonów prowadzi do zniszczenia płyt nośnych i grozi zawilgoceniem zewnętrznej ściany budynku (segregator aktów prawnych).

Balkony mogą mieć balustrady ażurowe lub pełne. W obu tych przypadkach sposób zabezpieczenia balustrad jest podobny jak w tarasach. Również drzwi balkonowe i tarasowe wymagają identycznego zabezpieczenia progów.
Na uwagę zasługuje sposób odprowadzenia wody z balkonów. Jeżeli zajmują one małe powierzchnie, woda może przelewać się wprost przez krawędź płyty. Z tego powodu pełne balustrady powinny być u dołu przy płycie (promocja 3 w 1). 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami