Pospółek zawierających pyły

Pospółek zawierających pyły

Jednakże należy liczyć się z tym, że część wody może być wchłonięta przez kruszywo, a wtedy powstają pory strukturalne. Poza tym otulenie ziarn powinno wynosić pewną określoną grubość. Z tych względów ilość zaczynu W powinna być większa od naturalnej jamistości kruszywa (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dla zapraw i betonów dostatecznie urabialnych wskaźnik wypełnienia waha się od 1,2 do 1,7. Dla uzyskania wystarczającej urabialności ilość zaczynu powinna być przynajmniej o 20% większa od pojemności jam w kruszywie. Dla betonów szczelnych wymaga się dobrej urabialności, a wskaźnik wypełnienia jam powinien być zbliżony do 1,7.

Przy wskaźniku wypełnienia jam równym 1,7 ilość cementu powinna przekraczać 50% jamistości kruszywa. W praktyce na 1 m3 betonu szczelnego przypada co najmniej ok. 300 kg cementu.
Zbyt duża ilość zaczynu powoduje skurcz betonu, co wpływa ujemnie na jego wodoszczelność. Wobec tego należy dążyć do zmniejszenia jamistości stosując kruszywo o różnorodnych frakcjach tak, aby mniejsze ziarna wypełniały jamy wokół większych ziarn (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stwierdzono obecnie, że dodatek pyłów w ilości ok. 6% ciężaru kruszywa • poprawia wodoszczelność betonów.

Można zastosować również receptę Grafa, który dla nadania wodoszczelności betonom zaleca dodanie cementu łącznie z pyłami w ilości nie przekraczającej 38% ciężaru zaprawy, przy czym ilość pyłów powinna stanowić 25% ciężaru cementu.
Pospółek zawierających pyły do 10%, nie należy przemywać (uprawnienia budowlane).
Jeżeli kruszywo nie zawiera pyłów, można dodać gliny w ilości 6-10% ciężaru kruszywa zmniejszając ilość cementu. Wytrzymałość takiego betonu może obniżyć się ze względu na osłabienie spoiwa.
Szczególnie korzystne jest dodanie pucolanu. Trasem można zastąpić ok. 70% cementu, uzyskując bardzo dobrą wodoszczelność, powodując jednakże spadek wytrzymałości.

Betony kwasoodporne

Przy dobrym uziarnieniu kruszywa, zachowując podane wyżej wskazówki, można otrzymać bardzo szczelny i wytrzymały beton (program egzamin ustny).
Do betonów szczelnych najlepiej nadaje się kruszywo naturalne: kopane lub rzeczne. Kruszywo łamane (tłuczeń lub piasek z przemiału) daje betony mniej szczelne. Kruszywo do betonów szczelnych powinno mieć strukturę ścisłą. Najlepiej jest stosować kruszywo naturalne. Uwzględniając najkorzystniejszy zakres krzywej przesiewu dla betonu, należy dążyć do uziarnienia nieco drobniejszego z ograniczeniem ziarn większych, szczególnie powyżej 7 mm. Betony kwasoodporne wymagają kruszywa ścisłego i odpornego na działanie kwasów (opinie o programie).

Beton przechowany w wodzie przy postępie hydratacji nabiera wytrzymałości i wodoszczelności, natomiast beton twardniejący na powietrzu bez stałego nawilżania staje się porowaty wskutek kurczenia się żelu. Z tego powodu przechowywanie betonu pod wodą bezpośrednio po wykonaniu jest bardziej korzystne dla podniesienia wodoszczelności niż przechowywanie na powietrzu.
Jednakże beton przechowany na powietrzu, chociaż w stopniu mniejszym niż w wodzie, z czasem również nabiera właściwości wodoszczelnych, a zwłaszcza kiedy będzie zachodziła karbonizacja wapna zawartego w betonie. Dlatego też należy liczyć się, że beton z czasem (po kilku miesiącach lub nawet roku i więcej) może zyskać na wodoszczelności (segregator aktów prawnych).

Samouszczelnianie betonu można wytłumaczyć postępem dalszej hydratacji, wypełnieniem porów pyłami zawartymi w wodzie i niektórymi zmianami chemicznymi często indywidualnymi dla poszczególnych przypadków.
W przypadkach specjalnych w celu uzyskania stuprocentowej pewności, że pomieszczenia lub konstrukcje będą w pełni zabezpieczone od wody i wilgoci, stosuje się jednocześnie beton z domieszkami uszczelniającymi i zabezpieczenie izolacyjne (promocja 3 w 1).

Dopuszczenie bowiem do przeciekania wody przez betony powoduje znaczne zmniejszenie ich wytrzymałości. Dlatego przy zaobserwowaniu przecieków w ważnych konstrukcjach betonowych nie należy zbyt długo sugerować się możliwością samouszczelniania się, lecz należy przystąpić do rzetelnych zabiegów w celu zlikwidowania filtracji wody przez beton.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !