Blog

14.12.2021

Postęp techniczny w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Postęp techniczny w budownictwie

Postęp techniczny w budownictwie

Niewłaściwa organizacja pracy przyczynia się w znacznym stopniu do ekstensywnych form gospodarowania, polegających na realizacji planów (nieraz za wszelką cenę) głównie za pomocą powiększania liczebności załóg, zamiast intensywnych metod gospodarowania polegających przede wszystkim na szerokim stosowaniu postępu organizacyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Postęp techniczny w budownictwie jest poważną dźwignią w podnoszeniu wydajności pracy, jednakże tylko w przypadku równoczesnego podnoszenia poziomu organizacji produkcji i pracy (oraz przy właściwym powiązaniu tego postępu z rachunkiem ekonomicznym).

Postęp techniczny w budownictwie należy rozumieć kompleksowo, a więc zarówno w dziedzinie projektowania technicznego, właściwych środków i metod wykonawstwa budowlanego oraz odpowiedniego wyposażenia zaplecza technicznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cechą postępu technicznego, w odróżnieniu od organizacji pracy wymagającej niemal wyłącznie pracy myśli, jest niemal z reguły konieczność dodatkowych nakładów pracy uprzedmiotowionej w postaci wyposażenia w nowe maszyny budowlane, w postępowe zaplecze techniczne, wytwórnie, nowe materiały budowlane itp.
W ten sposób dzięki nowej technice powstają sprzyjające warunki dla znacznego podwyższenia wydajności pracy, przy czym te korzystne wyniki osiągnięte być mogą tylko przy jednoczesnym wzroście kwalifikacji zawodowych uczestników oraz podniesieniu poziomu organizacji, nieodłącznie związanych z efektywnym zastosowaniem nowej techniki.
Mówiąc o postępie technicznym należy widzieć go również w postępie technologii wykonania robót budowlanych.

Tutaj decydujące znaczenie ma mechanizacja robót budowlanych jako podstawowa metoda technologiczna w oparciu o celowo zaplanowany park maszynowy (program egzamin ustny).
Mimo niedostatecznego jeszcze rozwoju umiejętności stosowania maszyn budowlanych i stosunkowo niskiego stopnia wykorzystania czasu eksploatacji tych maszyn, nadszedł już czas w naszym budownictwie na przechodzenie na wyższy poziom mechanizacji, tj. mechanizacji kompleksowej (opinie o programie). Dowodem, iż budownictwo nasze mimo wszystko zaczyna w niektórych jego rodzajach osiągać wyższy poziom mechanizacji, jakim jest mechanizacja kompleksowa, są roboty ziemne wykonywane metodą hydromechanizacji, niektóre roboty ziemne wykonywane metodami mechanicznymi, nawierzchnie drogowe betonowe i bitumiczne, niektóre obiekty budownictwa uprzemysłowionego itd.

Systemy płac

Jednocześnie należy podkreślić nikłe stosowanie w naszym budownictwie metody pracy równomiernej (rytmicznej) wprowadzającej ład organizacyjny na budowie i wpływającej wskutek znacznej powtarzalności tych samych metod na podnoszenie wydajności o 20-35%, czego świadectwem są wyniki uzyskiwane dzięki tej metodzie.
Czynniki materialnego zainteresowania wpływają skutecznie na wzrost wydajności pracy pod warunkiem jednoczesnego podnoszenia poziomu organizacji produkcji i pracy, stwarzających ramy dla umożliwienia tego wzrostu.

W dążeniu do podwyższenia wydajności pracy niemałą rolę odgrywa system płac. Jednakże najlepszy teoretycznie system płac przynieść może rozczarowanie, jeśli robotnik nie będzie miał zawczasu przygotowanego stanowiska roboczego, odpowiedniego frontu pracy, jeśli brak mu będzie właściwych narzędzi, stałego dopływu materiałów itp. (w naszym budownictwie nie należy to jeszcze do rzadkości) (segregator aktów prawnych).
Systemy płac, w szczególności w budownictwie, powinny być przede wszystkim stosowane elastycznie, w zależności od rodzaju robót i ich technologii.

Na przykład place akordowe, jako jedna z form płacy, wykazały wiele wad, mimo że w zasadzie nie jest to przecież niewłaściwy system płacy, pod warunkiem że nie będzie go się stosować schematycznie i w każdych warunkach.
Upowszechnienie akordu zryczałtowanego mimo zalet tego systemu natrafia na trudności właśnie ze względu na niemożność lub nieumiejętność zabezpieczenia zespołowi czy brygadzie właściwego frontu robót, nieprzerwanego dopływu materiałów itp. i pozostawianie grupy roboczej jej losowi (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami