Postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane


Postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane

Zdobycie uprawnień budowlanych to dosyć żmudny, czasochłonny, a przy tym kosztowny proces. Należy się w nim popisać nie tylko zdobytą wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale również dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Wszystkie z nich są dokładnie analizowane przez komisję kwalifikacyjną, która dopuszcza kandydata do egzaminu lub nakazuje mu uzupełnić braki w dokumentacji. Kandydat ma na to wówczas 30 dni. Podstawowym dokumentem, który należy przedłożyć w okręgowej izbie inżynierów budownictwa, która to właśnie izba będzie przeprowadzała egzamin na uprawnienia budowlane jest wniosek. Można go pobrać ze strony Izby Inżynierów Budownictwa. Jednak poza tym wnioskiem, nie można zapomnieć o innych dokumentach. Wśród nich znajduje się odpis z dyplomu ukończonych studiów. Jeśli kandydat dysponuje już tytułem technika, należy przedstawić dyplom poświadczający jego nadanie lub również odpis. Oprócz tego w komplecie dokumentacji musi się znaleźć formularz osobowy, wykaz prac projektowych, a także suplementy do dyplomów bądź wypisy z przebiegu studiów wyższych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !