Postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane


Postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane

Zdobycie uprawnień budowlanych to dosyć żmudny, czasochłonny, a przy tym kosztowny proces. Należy się w nim popisać nie tylko zdobytą wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale również dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Wszystkie z nich są dokładnie analizowane przez komisję kwalifikacyjną, która dopuszcza kandydata do egzaminu lub nakazuje mu uzupełnić braki w dokumentacji. Kandydat ma na to wówczas 30 dni. Podstawowym dokumentem, który należy przedłożyć w okręgowej izbie inżynierów budownictwa, która to właśnie izba będzie przeprowadzała egzamin na uprawnienia budowlane jest wniosek. Można go pobrać ze strony Izby Inżynierów Budownictwa. Jednak poza tym wnioskiem, nie można zapomnieć o innych dokumentach. Wśród nich znajduje się odpis z dyplomu ukończonych studiów. Jeśli kandydat dysponuje już tytułem technika, należy przedstawić dyplom poświadczający jego nadanie lub również odpis. Oprócz tego w komplecie dokumentacji musi się znaleźć formularz osobowy, wykaz prac projektowych, a także suplementy do dyplomów bądź wypisy z przebiegu studiów wyższych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami