Blog

09.04.2019

Postępowanie kwalifikacyjne – opłaty

W artykule znajdziesz:

Postępowanie kwalifikacyjne – opłaty

W każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w ten sam sposób (program na komputer). Składa się ono z dwóch etapów, przy czym pierwszy polega na kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Wykształcenie może być odpowiednie lub pokrewne dla wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Drugim etapem postępowania kwalifikacyjnego jest egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej. W trakcie egzaminu ustnego sprawdzana jest znajomość procesu budowlanego, natomiast podczas egzaminu8 ustnego sprawdzeniu podlega praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy technicznej (program na telefon).

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne – opłaty

Według art. 12 ust. 5 prawa budowlanego opłata za postępowanie kwalifikacyjne do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie określona jest na poziomie (https://uprawnienia-budowlane.pl):
• nie więcej niż 22% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym w gospodarce narodowej – poziom tego wynagrodzenia jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w oparciu o podstaustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt te dotyczy kwalifikowania (program na egzamin ustny),
• 22% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia egzaminu,
• 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia z tytułu ponownego przeprowadzenie ustnej części egzaminu (promocja 3 w 1).
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w przypadku łącznych uprawnień do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi wynosi:
• maksymalnie 33% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu kwalifikowania,
• maksymalnie 33% kwoty miesięcznego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia egzaminu,
• maksymalnie 19% miesięczne wynagrodzenia z tytułu ponownego przeprowadzenia ustnej części egzaminu (segregator).
Wysokość opłat, jakie należy ponieść za postępowanie kwalifikacyjne, jest określana oraz publikowana przez poszczególne izby samorządu zawodowego. Pierwszą ratę opłaty należy wnieść przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych – nie podlega ona zwrotowi. Drugą ratę trzeba wnieść po otrzymaniu zawiadomienia o możliwości przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami