Blog

19.03.2019

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej – oświadczenie

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej – oświadczenie

Podstawowym dokumentem potwierdzającym praktykę zawodową jeszcze do 24 września 2014 roku była książka praktyki zawodowej (program na komputer). Obecnie wymagane jest oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Taki dokument musi być podpisany przez patrona lub kierownika praktyki zawodowej, który posiada niezbędne uprawnienia zawodowe i jest czynnym członkiem samorządu zawodowego (program na telefon). Razem z oświadczeniem należy złożyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie kierownika lub patrona praktyki o wpisie na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
• decyzję o nadania uprawnień budowlanych patrona lub kierownika praktyki,
• zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej (program na egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej – oświadczenie

Należy pamiętać, że każda osoba pełniąca funkcję opiekuna praktyki musi oddzielnie wypełnić swoje oświadczenie, które potwierdza praktykę danego kandydata (promocja 3 w 1)v. Do takiego oświadczenia należy dołączyć oddzielne zbiorcze zestawienie praktyk – oznacza to, że jedno zestawienie zbiorcze jest niewystarczające, jeśli opiekunów praktyk było kilku. W oświadczeniu musi znaleźć się informacja na temat specjalności oraz zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat, a także specjalności i zakresu uprawnień, które posiada osoba kierująca praktyką. Dane te należy podać zgodnie z poniższym schematem:
• specjalność uprawnień – dla osoby ubiegającej się o uprawnienia należy ją podać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, dla kierującego praktykami należy podać ją zgodnie z posiadaną decyzją,
• czy uprawnienia są do projektowania, kierowania robotami budowlanymi czy do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie,
• czy uprawnienia są bez ograniczeń czy w ograniczonymi zakresie (segregator).
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby oświadczenie było wypełnione prawidłowo i zgodnie z opisem pól, sprawdzając przed oddaniem m.in. miejscowość, datę oraz czy w oświadczenie jest podpisane przez osobę, która je składa. Koniecznie trzeba pamiętać, aby dokonać skreśleń wskazanych gwiazdką (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami