Powierzchnia owocnika

Powierzchnia owocnika

Powierzchnia owocnika pokryta jest fałdkami hymenoforu. Często na owocnikach i płatach grzybni spotyka się krople żółtawego płynu, skąd pochodzi nazwa grzyba. Wydzielana przez stroczka woda odparowuje zwiększając w korzystny dla grzyba sposób wilgotność powietrza, jednocześnie zaś nie może nastąpić nadmierne zawilgocenie podłoża (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zgnilizna ma charakter destrukcyjny; w pierwszym stadium porażenia drewno silnie ciemnieje, następnie zaś rozpada się na kostki.

Stroczek rozwija się najlepiej w temperaturze 18-22 C, maksymalna temperatura jego rozwoju wynosi według Orłosia około 35 C. Optymalna wilgotność drewna zawiera się w granicach 30-40%; w drewnie o wilgotności mniejszej od 20% rozwój grzybni nie może się rozpocząć. Stroczek nie znosi bezpośredniego nasłonecznienia i zbyt wysokiej temperatury, jednak żywotność grzybni w budynkach jest bardzo duża (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Należy on do gatunków mało odpornych na preparaty grzybobójcze i ginie nawet przy ich niskim stężeniu. W środowisku alkalicznym rozwój grzybni zostaje zahamowany; najlepiej odpowiada jej środowisko o lekko kwaśnym odczynie.

Stroczek może również niszczyć materiały zawierające celulozę, jak np. wilgotną tekturę, płyty pilśniowe (zwłaszcza porowate), tkaniny roślinne itp., jednak rozwój grzybni i szybkość rozkładu są wolniejsze niż w drewnie (uprawnienia budowlane).
Porzyca jest bardzo rozpowszechnionym roztoczem drewna iglastego; drewna liściastego na ogół nie atakuje. Oprócz drewna w budynkach niszczy kopalniaki, słupy i pale mostowe; nierzadko występuje także w lesie, na pniakach i na leżaninie, a w wyjątkowych przypadkach na obumierających gałęziach żywych drzew (program egzamin ustny).

W odróżnieniu od stroczka porzyca wymaga większej wilgotności podłoża; rozwija się ona jedynie w drewnie zawierającym chociażby niewielką ilość wody w stanie ciekłym, a więc w drewnie o wilgotności leżącej powyżej punktu nasycenia włókien. Tym tłumaczy się występowanie zgnilizny wywoływanej przez porzycę w końcach belek wpuszczonych w mury, we wkopanych częściach słupów i pali, w podwalinach i w innych elementach budowlanych narażonych na bezpośrednią styczność z wilgotnym otoczeniem. Optimum rozwoju grzybni występuje wg Liesego przy temperaturze 27° C i wilgotności drewna wynoszącej około 40% (opinie o programie).

Grzybnia porzycy

Grzybnia porzycy może występować powierzchniowo w postaci cienkich, filcowatych, białych płatów grubości około 4 mm; w kopalniach i w piwnicach powstają obfite skupienia grzybni w postaci zwisających wyrostów. Sznury porzycy są w odróżnieniu od sznurów stroczka giętkie, krótsze i znacznie cieńsze. Białe lub jasnokremowe owocniki o wymiarach 10-15 cm płożą się po podłożu; ich powierzchnia jest gładka, pokryta kanciastymi rureczkami
- średnicy 0,25-0,75 mm. Na pionowych powierzchniach podłoża owocniki mają powierzchnię strzępiastą.

Porzyca wywołuje ciemną, kostkową zgniliznę destrukcyjną, podobną do zgnilizny powodowanej przez stroczka, lecz pęknięcia porażonego drewna są płytkie i mniej liczne.
Rozwój zgnilizny przebiega wolniej niż w drewnie opanowanym przez stroczka. Zwalczanie i profilaktyka są stosunkowo łatwe; dobre rezultaty można osiągnąć przez dokładne suszenie drewna, gdyż porzyca jest
wrażliwa na brak wilgoci. Nie daje natomiast wyników nasycanie związkami miedziowymi, na które porzyca słabo reaguje (segregator aktów prawnych).

Gnilica mózgowata (Coniophora cerebella [Pers.] Duby) - Coniophoraceae. Pod względem rozpowszechnienia i wielkości wyrządzanych szkód gnilica należy do najważniejszych grzybów domowych. Grzyb ten jest roztoczem niszczącym drewno iglaste i liściaste; w drewnie liściastym występuje rzadziej i rozwija się wolniej niż w drewnie iglastym. Poza budynkami, gdzie występuje w ścianach działowych, stropach, podłogach, piwnicach itp. spotyka się go w kopalniach, rzadziej zaś na składach, w konstrukcjach na wolnym powietrzu i w lesie. Gnilica wywołuje brunatną, kostkową zgniliznę typu destrukcyjnego, spękania są jednak płytkie niezbyt liczne(promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !