Urządzenia zsypowe - warunki techniczne


Uprawnienia budowlane.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury każdy budynek powinien spełniać pewne warunki techniczne, które określają jego zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiami, wynikającymi z jego usytuowania i przeznaczenia, a także z odnośnych przepisów. Dotyczy to również wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów stałych.
Wewnętrzne urządzenia zsypowe - zasady ogólne.
* Po pierwsze urządzenia te, przeznaczone do usuwania nieczystości stałych i odpadów, mogą być wykorzystane w budynkach przeznaczonych na mieszkania o wysokości do 55m.
* Mają odpowiadać wymaganiom higienicznym.
* Powinny być wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.
* Muszą posiadać zabezpieczenia tłumiące dźwięki, by nie zakłócać spokoju mieszkańców.
Urządzenia zsypowe - wymogi.
Jest kilka warunków, które powinny spełniać urządzenia zsypowe ulokowane w budynku.
* Przede wszystkim nie mogą się znajdować w bezpośrednim kontakcie ze ścianami pomieszczeń, w których mieszkać będą ludzie, ani w odległości mniejszej niż 2m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń.
* Druga sprawa to odpowiednie zabezpieczenie przed zamarzaniem.
* Komora zsypowa powinna być wydzielona ścianami i posiadać odpowiednie drzwi o szerokości minimum 0,8m, musi także umożliwiać swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.
* Zamknięcie otworu zsypowego powinno być szczelne, tak by zabezpieczać przed wydobywaniem się zapachu z rury zsypowej.
* Średnica wewnętrzna rury zsypowej nie może być mniejsza niż 0,4m.
* Umiejscowienie rury zsypowej powinno być pionowe bez załamań. Dodatkowo przewód wentylacyjny winien być wyprowadzony poza dach i wyposażony koniecznie w filtr i wentylator wywiewny.
* Rura zsypowa musi koniecznie być wykonana z odpowiednich materiałów, które będą trwałe, niepalne i nienasiąkliwe. Powinna być gładka wewnątrz, a jednocześnie odporna na destrukcyjne oddziaływanie chemiczne odpadów oraz na uderzenia podczas ich spadania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !