Urządzenia zsypowe - warunki techniczne


Uprawnienia budowlane.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury każdy budynek powinien spełniać pewne warunki techniczne, które określają jego zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiami, wynikającymi z jego usytuowania i przeznaczenia, a także z odnośnych przepisów. Dotyczy to również wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów stałych.
Wewnętrzne urządzenia zsypowe - zasady ogólne.
* Po pierwsze urządzenia te, przeznaczone do usuwania nieczystości stałych i odpadów, mogą być wykorzystane w budynkach przeznaczonych na mieszkania o wysokości do 55m.
* Mają odpowiadać wymaganiom higienicznym.
* Powinny być wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.
* Muszą posiadać zabezpieczenia tłumiące dźwięki, by nie zakłócać spokoju mieszkańców.
Urządzenia zsypowe - wymogi.
Jest kilka warunków, które powinny spełniać urządzenia zsypowe ulokowane w budynku.
* Przede wszystkim nie mogą się znajdować w bezpośrednim kontakcie ze ścianami pomieszczeń, w których mieszkać będą ludzie, ani w odległości mniejszej niż 2m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń.
* Druga sprawa to odpowiednie zabezpieczenie przed zamarzaniem.
* Komora zsypowa powinna być wydzielona ścianami i posiadać odpowiednie drzwi o szerokości minimum 0,8m, musi także umożliwiać swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.
* Zamknięcie otworu zsypowego powinno być szczelne, tak by zabezpieczać przed wydobywaniem się zapachu z rury zsypowej.
* Średnica wewnętrzna rury zsypowej nie może być mniejsza niż 0,4m.
* Umiejscowienie rury zsypowej powinno być pionowe bez załamań. Dodatkowo przewód wentylacyjny winien być wyprowadzony poza dach i wyposażony koniecznie w filtr i wentylator wywiewny.
* Rura zsypowa musi koniecznie być wykonana z odpowiednich materiałów, które będą trwałe, niepalne i nienasiąkliwe. Powinna być gładka wewnątrz, a jednocześnie odporna na destrukcyjne oddziaływanie chemiczne odpadów oraz na uderzenia podczas ich spadania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !