Powierzchnię przed ladą

Powierzchnię przed ladą

Powierzchnię przed ladą lub siatką przyjmuje się min. 0,05 m2 na jedno miejsce w szatni z tym zastrzeżeniem, że powierzchnia ta musi posiadać szerokość co najmniej 2 m. Gdy przyjmowanie i wydawanie odzieży odbywa się po obu stronach tej powierzchni, szerokość jej powinna wynosić co najmniej 3 m.

Dla zakładów zaliczonych do grupy III i IV (z przymusowym korzystaniem z natrysków) należy przewidzieć miejsca dla przechowywania bielizny, a szatnie dla przechowywania odzieży roboczej mogą być zastąpione oddzielnymi magazynami dla przyjmowania i wydawania odzieży roboczej (program uprawnienia budowlane na komputer). W szatniach małych można umieszczać szafki przy ścianach, przy czym należy wówczas okna umieszczać ponad szafkami.
Zaleca się projektować umywalki fajansowe o wymiarach 640 X 460 mm, okrągłe żeliwne 0 1170 mm na 6 kranów, żeliwne korytkowe wewnątrz emaliowane.
Przy ustępach należy projektować umywalki fajansowe o wymiarach 520 x 400 mm. Odstęp między zaworami (kranami) nie powinien być mniejszy od 0,7 m.

Szerokość przejść: między umywalkami i przeciwległą ścianą - nie mniej niż 1,25 m, między dwoma rzędami umywalek - nie mniej niż 2,0 m.
W pomieszczeniach produkcyjnych o wysokiej temperaturze (walcownie, kuźnie, oddziały martenówskie itp.) należy projektować umywalki okrągłe z doprowadzeniem ciepłej wody dla umożliwienia obmywania w porze letniej górnej połowy ciała (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Umywalnie te sytuować należy w pobliżu stanowisk roboczych.
Przykłady rozwiązań umywalni w przybudówkach przy balach produkcyjnych (szerokość traktu 6,60 + 2,40, rozstaw słupów co 4,00 m).

Umywalnie należy projektować jako osobne pomieszczenia; przy mniejszej ilości umywalek można je umieszczać w szatniach, co jednak nie jest zalecane ze względu na zawilgocenie odzieży przechowywanej w szatni. Umywalnie projektować należy oddzielnie dla obu pici. Umywalnie wyposażone w mniej niż 6 umywalek mogą być sytuowane w przedsionkach ustępów.
Jadalnie, w pobliżu których (do 50 m) nie ma umywalni, powinny posiadać 1 umywalkę na 50 miejsc na sali (uprawnienia budowlane).
Ze względów higienicznych i ekonomicznych zamiast ręczników zaleca się stosowanie elektrycznych suszarek do rąk. Orientacyjnie przyjmować należy 1 suszarkę na 6 umywalek.

Natryski

Umywalnie i natryski można projektować jako jedno pomieszczenie; przy większej ilości umywalek i natrysków należy przewidzieć oddzielne pomieszczenia.
Ilość natrysków oblicza się dla 90% pracowników najliczniejszej zmiany wg (program egzamin ustny).
Natryski należy projektować oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Rozróżnia się natryski kabinowe:
a) z jedną rozbieralnią indywidualną,
b) z dwiema rozbieralniami indywidualnymi,
c) z rozbieralnią zbiorową.

Nie zaleca się projektować zbiorowych rozbieralni dla kobiet (opinie o programie). Rozbieralnia zbiorowa powinna być wyposażona w ławki (na każdą kabinę natryskową - trzy miejsca o długości 0,6 m każde). Wejście do kabiny powinno być zasuwane zasłoną z materiału impregnowanego.
Przy ilości natrysków ponad 6 między rozbieralnią a natryskami powinien być przewidziany przedsionek.
Wymiary: kabiny natryskowe min. 0,9 x 0,9 m. Szerokość przejść między dwoma rzędami kabin - min. 1,5 m. Szerokość przejść między rzędem kabin i ścianą przeciwległą - min. 0,9 m. Wysokość ścianek kabin natryskowych: dla kobiet min. 1,7 m dla mężczyzn - min. 1,8 m (segregator aktów prawnych).

Rozbieralnie indywidualne - min. 0,7 x 0,9 m.
W celu uniknięcia zamoczenia głowy należy instalować sitka skośne, ażeby strumień wody był skierowany pod kątem, a nie pionowo.
Radzieckie przykłady rozwiązania natrysków i rozbieralni w przybudówkach przy halach produkcyjnych (szerokość traktu 6,60 - 2,40 m rozstaw słupów 4,00 m).
Ustępy należy projektować oddzielnie dla obu płci.

Przy liczbie korzystających mniejszej niż 20 osób dozwala się projektować ustęp o jednej misce ustępowej do wspólnego użytku kobiet i mężczyzn (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !