Blog

Zamknięcie chodników zdjęcie nr 10
22.08.2018

Powrót do stanu poprzedniego lub nakaz rozbiórki

W artykule znajdziesz:

Powrót do stanu poprzedniego lub nakaz rozbiórki

W przypadku, gdy dany obiekt został wybudowany niezgodnie z prawem, organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do nakazania rozbiórki tego obiektu (program na komputer). W przypadku, gdy organ decyzji o rozbiórce nie wyda, to wydaje on postanowienie, na mocy którego należy wstrzymać prowadzone roboty budowlane. Według artykułu 50 ust. 1 prawa budowlanego postanowienie dotyczące wstrzymania prowadzenia prac budowlanych dotyczy robót, które wykonywane są:
• bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
• w sposób, który może być przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
• w sposób powodujący zagrożenie środowiska,
• w sposób odbiegający istotnie od ustaleń oraz warunków, które określone są np. w projekcie budowlanym lub pozwoleniu na budowę (program na telefon).

Doprowadzenie obiektu do poprzedniego stanu

Zamknięcie chodników zdjęcie nr 11
Powrót do stanu poprzedniego lub nakaz rozbiórki

Zgodnie z artykułem 51 ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego na 2 miesiące od wydania postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą:
• zaniechanie prowadzenia dalszych prac budowlanych,
• doprowadzenie obiektu do poprzedniego stanu,
• rozbiórkę części lub całości obiektu budowlanego (program na egzamin ustny).
Co ważne, nakazanie zaniechania prowadzenia dalszych robót budowlanych nie wynika z woli organu nadzoru budowlanego lecz z obowiązujących przepisów (promocja 3 w 1). Kwestie zawarte w artykule 51 ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego zostały podjęte i rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (segregator). W wyroku, który zapadł 18 października 2018 roku orzeczono, iż wymieniony przepis obejmuje te roboty budowlane, które nie mogą być zalegalizowane. Oznacza to m.in. takie sytuacje, w których prawo zostało naruszone w taki sposób, że usunięcie tego naruszenia jest niemożliwe.
W wyroku sądu zaznaczono, że „nakaz rozbiórki lub doprowadzenie do stanu poprzedniego jest rozwiązaniem ostatecznym, które stosuje się gdy nawet wykonanie dodatkowych czynności nie umożliwi doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem”. Wydanie nakazu rozbiórki jest decyzją ostateczną, która powinna być podejmowana ostrożnie (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zamknięcie chodników zdjęcie nr 16 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 17 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 18
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 19
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 20 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 21 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 22
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 32 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 33 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 34
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 35
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 36 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 37 Zamknięcie chodników zdjęcie nr 38
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zamknięcie chodników zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami