Poziom wody

Poziom wody

Zastosowanie zatem falochronów o ścianach stromych jest uzasadnione szczególnie wtedy, gdy mogą być założone na głębokości większej niż 2hmax, mierząc od najniższego poziomu wody, przy jakim możliwe jest występowanie fali o danej wysokości, gdzie hmax wysokość najwyższej spodziewanej fali (program uprawnienia budowlane na komputer).
Falochrony o ścianach pionowych odpowiednie są również wtedy, gdy grunt pod nimi i przed nimi jest wytrzymały i trudno podmywalny. Najlepiej nadają się do sadowienia na skałach.
Na skarpach falochronów o ścianach pochyłych fala ulega rozbiciu, uzasadnione są one więc na głębokościach odpowiadających strefie przyboju, mniejszych niż 2h (mierzonych jak wyżej), czyli tam, gdzie fala powszechnego zastosowania, jak te ostatnie.

W ostatnich latach, falochrony ażurowe zaczęto projektować także o odmiennej a bardziej skutecznej niż klasyczna konstrukcja pomostowa, a mianowicie z odpowiednio ukształtowanych ażurowych bloków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wśród falochronów zwartych wydzielić można z kolei trzy wielkie grupy różniące się między sobą zarówno kształtem, jak i stosowanym do budowy materiałem, a także odmiennym sposobem pracy podczas przejmowania uderzeń fali.

Grupy te są następujące:
1. Falochrony o ścianach stromych, będące budowlami, których ściana odmorska jest (najczęściej) pionowa lub pochylona do poziomu pod kątem większym niż 45°.
2. Falochrony o ścianach pochyłych, tzn. takie, których ściana odmorska pochylona jest do poziomu pod kątem mniejszym niż 45° (uprawnienia budowlane).

Zbudowane są one zwykle jako wały kamienne lub ziemne, czasem z bloków betonowych i nieraz nad wodą uwieńczone czapą betonową. ma już charakter fali translacyjnej i znacznie większą energię uderzenia niż fala nierozbita. Falochrony takie poza tym odpowiedniejsze są od falochronów o ścianach pionowych na gruntach słabych, na których powierzchni nie należy dopuszczać obciążenia większego niż 1,5 kG/cm2.
Falochrony typu mieszanego stosowane są dla wielkich głębokości, znacznie przewyższających głębokość krytyczną. W takich wypadkach sadowienie budowli o ścianach pionowych aż na dnie jest zwykle niecelowe, gdyż prowadzi do zbyt wielkich rozmiarów poprzecznych falochronu (program egzamin ustny).

Dynamiczny rozwój budowy statków

Aby tego uniknąć, dolną część, prawie do poziomu odpowiadającego głębokości krytycznej, wykonuje się jako wał kamienny typu falochronu o ścianach pochyłych, a na koronie jego stawia się masywną budowlę o ścianach pionowych, nie powodującą załamania fali, lecz tylko jej odbicie.
Stosowanie typu mieszanego na małych głębokościach, nie jest wskazane, gdyż fala, załamując się na skarpie wału podwodnego, wywiera na górną część falochronu znaczne siły, których uwzględnienie wymagałoby nadania tej części bardzo dużych rozmiarów poprzecznych (opinie o programie).

Dynamiczny rozwój budowy statków o dużych nośnościach, i tym samym o znacznych zanurzeniach, pociąga za sobą konieczność projektowania dużych głębokości portów oraz wejść do portów i torów wodnych, a w konsekwencji również dużych głębokości posadowienia falochronów, szczególnie ich odcinków znajdujących się przy wejściach do portów. Duże głębokości posadowienia mają także falochrony wykorzystywane od strony portu jako nabrzeża.
Stosowanie w takich wypadkach rozwiązań tradycyjnych, opisanych poprzednio, a szczególnie falochronów pochyłych, prowadzi do znacznych rozmiarów konstrukcji, których koszty rosną z trzecią potęgą głębokości (segregator aktów prawnych).

Stało się to bodźcem do szukania nowych rozwiązań, które zapewniałyby utrzymanie falochronu w możliwie małych wymiarach przekroju poprzecznego, bez względu na głębokość akwenu, w którym go zaprojektowano. W wyniku tych badań powstały i powstają nowe konstrukcje charakteryzujące się przede wszystkim tym, że rozpraszają dużą część energii fal, przeważnie w korpusie samego falochronu.

Konstrukcje powyższe, opracowywane głównie w Kanadzie, Włoszech i we Francji, podzielić można na trzy grupy, które określono jako:
- układy falochronów podwójnych,
- falochrony półażurowe,
- falochrony ażurowe, o wspomnianych już poprzednio niekonwencjonalnych rozwiązaniach (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !