Pozioma płyta denna

Pozioma płyta denna

Pozioma płyta denna z tak wykonanym nadbetonem może mieć otwór wylotowy o właściwych wymiarach dla opróżniania komory, bądź też otwór ten jest większy, a dodatkowy np. stalowy niewielki lej wystający poza płytę denną oparty jest na krawędziach otworu płyty dennej (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Dna silosów wykonane jako płaskie płyty o stałej grubości są tańsze, a mniej skomplikowane zbrojenie i bardzo proste deskowanie skraca czas ich wykonania.

Zbrojenie płyt kołowych składa się ze zbrojenia promieniowego przejmującego momenty promieniowe Mr i ze zbrojenia pierścieniowego współśrodkowego przejmującego momenty styczne Mt. Układ zbrojenia nie różni się tu od zbrojenia płyt kołowych z otworem w środku, poza tym, że pręty promieniowe najczęściej odgina się ku górze, wprowadzając je w pionowe ściany komory (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pręty te wraz z ewentualnym dozbrojeniem pracują na siły odrywające płytę denną od ścian korpusu silosowego typowe zbrojenie przy otworze wylotowym w płaskiej płycie dennej; wpuszczone pionowe krótkie pręty służą tu do przymocowania stalowego zestawu spustowego.
Dnami silosów o komorach wielobocznych (zwykle foremnych) są najczęściej dna ostrosłupowe (przy niewielkiej liczbie boków komory), dna stożkowe (przy dużej liczbie boków komory) oraz dna płytowe płaskie (uprawnienia budowlane).

Dna stożkowe wykonuje się łącznie z silnym wieńcem górnym powłoki dennej, aby w ten sposób przejść z kształtu wielokątnego przekroju poziomego komory do przekroju kołowego dna. Dna tych silosów nie różnią się od den ostrosłupowych, stożkowych czy płytowych płaskich i wyżej w niniejszym punkcie.
Nadbudowa i przekrycie.

Napełnianie silosów

Napełnianie silosów odbywa się zawsze od góry. Aby ochronić od wpływów atmosferycznych składowany materiał w czasie transportu, jak również urządzenia doprowadzające i rozprowadzające go do poszczególnych komór, konstruuje się górną galerię nadsilosową o konstrukcji i wymiarach uzależnionych od liczby rzędów komór silosowych oraz ich wielkości.
Galerie nadsilosowe mogą być monolityczne i prefabrykowane. Konstrukcja monolityczna ma tę wyższość nad prefabrykowaną, że można za jej pośrednictwem dobrze połączyć ze sobą ściany komór silosowych, nadając baterii silosowej przestrzenną sztywność (opinie o programie). Ma to szczególne znaczenie np. przy dużej baterii silosowej o komorach nie zdylatowanych, gdy jest ona posadowiona na gruntach wykazujących pewne nierównomierności osiadań.

Przekryciem komór silosowych o przekroju kołowym o średnicach mniejszych od 6 m i niewielkich otworach zasypowych jest przeważnie żelbetowa płyta, przy większych średnicach bardziej racjonalny jest układ płytowo-żebrowy.
Stosunkowo najmniej rozbudowaną górną galerię jednorzędowej i dwurzędowej baterii silosowej. Konstrukcją nośną płyty lub stropu plytowo-żebrowego, przekrywających komory silosowe, mogą być tu belki podłużne, które niosą ściany boczne a za ich pośrednictwem i konstrukcje przekrycia galerii lub mogą być same ściany wykonane z żelbetu i pracujące jako belki-ściany (segregator aktów prawnych).

Belka taka ma dużą liczbę otworów (z oknami otwieranymi na zewnątrz), które są konieczne w silosach zbożowych, gdyż przy wybuchach gazów zapalnych wytwarzających się w komorach silosowych zabezpieczają konstrukcję od uszkodzeń, czy nawet zniszczenia. Belki przekrycia mogą być zbrojone sztywnym szkieletem zbrojeniowym podnoszonym wraz z deskowaniem komór silosowych.

Do przekrycia galerii nadsilosowej oraz komór prostokątnych silosów używane są często prefabrykowane płyty panwiowe; zmniejsza się przez to ilość robót w górnej części silosów, co przyspiesza termin wykonania obiektu. Jako przekrycia komór silosowych płyty takie opierają się bezpośrednio na ich ścianach, natomiast gdy tworzą przekrycie galerii nadsilosowej wówczas mogą opierać się na jej ścianach podłużnych lub na poprzecznych belkach (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami