Rodzaje mostów łukowych


Mosty łukowe dzieli się ze względu na konstrukcję podparcia dźwigarów na podporach na:
• bezprzegubowe,
• dwuprzegubowe,
• trójprzegubowe.
Dźwigary dwuprzegubowe i trójprzegubowe wymagają wsporników. Mosty łukowe bezprzegubowe muszą mieć zakotwiczone stopy, ponieważ to właśnie w nich siła rozciągania jest największa. Oznacza to, iż całą konstrukcję można zamontować bez stosowania rusztowań. Z tego właśnie względu mosty bezprzegubowe są często stawianie w miejscach, w których panują trudne warunki terenowe. Bez rusztowań mogą być również montowane mosty dwuprzegubowe, ale wówczas konieczne jest wykonanie dodatkowego założenia podpór. Wykorzystanie kotew w filarach lub przyczółkach wiąże się ze zwiększeniem kosztów, a do tego może powodować rdzewienie stalowych kotew, które najczęściej umiejscawiane są niżej poziomu wód gruntowych.
Właściwie jedyną zaletą łuków bezprzegubowych jest możliwość montażu bez rusztowań. Poza tym cechują się one niebieską niestałością podpór, przez co w wyniku zmian temperatury pojawiają się znaczne dodatkowe naprężenia, mogące stwarzać duże niebezpieczeństwo. Tymczasem w łukach dwuprzegubowych o tym samym kształcie naprężenia będące wynikiem zmian temperatur są nawet 4-5 razu mniejsze. Co więcej, należy zwracać szczególną uwagę na ustawienia łuków na podporach, ponieważ nawet najmniejsze uchybienia mogą skutkować dodatkowymi naprężeniami.
W przypadku mostów bezprzegubowych prawidłowe ustawienie łuków na podporach wymaga bardzo dużej dokładności. Nieco łatwiejsze jest ustawienie na podporach mostach dwuprzegubowych, a jeszcze łatwiejsze mostów trójprzegubowych. Mosty trójprzegubowe stosowane są najczęściej tam, gdzie grunt nie zapewnia odpowiedniej stałości podpór mostu. Znacznie niższe koszty generuje stawianie podpór na terenach skalistych, dlatego mosty łukowe najczęściej stawiane są właśnie w takich miejscach. W przypadku tereny nizinnych, cechujących się niewysokimi brzegami, najlepszym rozwiązaniem są łuki bardziej spłaszczone, natomiast w miejscowościach górskich najlepiej sprawdzają się łuki strzeliste.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !