Blog

22.08.2018

Pozwolenie na budowę – czego dotyczy?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę – czego dotyczy?

Pozwolenie na budowę to dokument, który dotyczy całego planowanego przez inwestora zamierzenia budowlanego (program na komputer). Może obejmować więcej niż jeden obiekt, ale wydawane jest wyłącznie na takie obiekty, która mogą funkcjonować samodzielnie. W prawie budowlanym nie ma definicji „całego zamierzenia budowlanego”. Na pewno termin ten może obejmować więcej niż jeden obiekt. Może również dotyczyć tylko niektórych obiektów, które wybrał inwestor, jednak tylko w drodze wyjątku (program na telefon). Aby organ mógł wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, każdy ze wskazanych przez inwestora obiektów musi być w stanie pełnić samodzielne funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Nawet, jeśli inwestor stara się o pozwolenie na budowę tylko jednego obiektu, to i tak musi on przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym powstawać będzie całe zamierzenie budowlane (program na egzamin ustny).

Inicjatywa zawsze należy do inwestora

Pozwolenie na budowę

To warunek konieczny, bez którego niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę (promocja 3 w 1). Zamierzenie inwestycyjne jest w założeniu zamierzeniem inwestora, dlatego organ musi brać pod uwagę faktyczną wolę inwestora. Przez jej pryzmat ocenia się czy dane zamierzenie inwestycyjne będzie obejmować tylko jeden czy może więcej obiektów. Nie ma prawnej możliwości, aby dokonać formalnego podziału zamierzenia inwestycyjnego w taki sposób, by do poszczególnych części miały zastosowanie odmienne przepisy w zakresie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (segregator).
Dopuszczalne jest etapowanie inwestycji, przy czym inicjatywa zawsze należy do inwestora, który powinien w tej kwestii złożyć odpowiedni wniosek. Należy przy tym pamiętać, że proces etapowania jest ważny wtedy, gdy każdy etap jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku, gdy inwestycja będzie etapowana, inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem etapu pierwszego do przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu dla całej planowanej inwestycji. Decyzja o zezwoleniu na budowę następnych etapów musi obejmować projekt architektoniczno-budowlany całego obiektu objętego wnioskiem. Nie można etapować inwestycji, jeśli składa się ona wyłącznie z jednego obiektu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami