Blog

Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 10
27.04.2019

Praca inżyniera budowy

W artykule znajdziesz:

Praca inżyniera budowy – praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa wymagana do uprawnień budowlanych najczęściej odbywa się w firmach wykonawczych podczas budowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wybierając firmę, w której będą odbywać się praktyki, należy wziąć pod uwagę to, jaki rodzaj uprawnień chce się zdobyć (program na komputer). Dzięki

Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 11
Inżynier budowy - praca i praktyka

temu można ustalić czy praktyka powinna odbywać się na budowie czy raczej w biurze projektowym (program na telefon). Aby podjąć właściwą decyzję, warto wiedzieć na czym polega praca inżyniera budowy oraz specyfika pracy na budowie. Osoba, która dopiero rozpoczyna swoją pracę na budowie, najczęściej dostaje angaż majstra lub inżyniera budowy (opinie o programie).

Inżynier budowy to przede wszystkim praca w biurze budowy oraz obsługa jej dokumentacji. Do obowiązków inżyniera budowy zalicza się m.in.:
• raportowanie postępu robót,
• sporządzanie kosztorysów,
• weryfikacja dokumentacji projektowej, która dociera na budowę,
• zamawianie materiałów,
• dokumentowanie przebiegu budowy (segregator aktów prawnych).

Majster budowy

Majster to osoba, która przede wszystkim pracuje z ludźmi oraz sprzętem. W zależności od tego, jaką specjalność wybrał kandydat na uprawnienia budowlane, będzie on nadzorował pracę ludzi lub sprzętu. Jest to osoba, która działa dosłownie w pierwszej linii frontu. Majster zajmuje się organizacją pracy podlegających mu pracowników, zapewnianiem sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót budowlanych, nadzorem nad robotami ziemnymi, szalunkowymi, betoniarskimi itp. Na pewno praca jako majster jest zdecydowanie bardziej przydatna z punktu widzenia przygotowań do egzaminu i znacznie lepiej przygotowuje do pracy w charakterze kierownika budowy (promocja 3 w 1).

Bardzo często jest jednak tak, że zakres obowiązków majstra oraz inżyniera budowy jest mocno zbliżony. Sporo zależy w tej kwestii od nazewnictwa stanowisk, jakie obowiązuje w danej firmie. Często bowiem zdarza się tak, że w ramach oszczędności stanowisko majstra oraz inżyniera budowy jest sprawowane przez jedną osobę, która musi wypełniać wszystkie wspomniane obowiązki (program egzamin ustny). Kwestie ta zależy więc przede wszystkim od polityki danej firmy i jej schematu organizacyjnego.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 16 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 17 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 18
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 19
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 20 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 21 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 22
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 32 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 33 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 34
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 35
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 36 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 37 Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 38
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przewody instalacji ciepłej wody zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami