Praca inżyniera budowy – praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa wymagana do uprawnień budowlanych najczęściej odbywa się w firmach wykonawczych podczas budowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wybierając firmę, w której będą odbywać się praktyki, należy wziąć pod uwagę to, jaki rodzaj uprawnień chce się zdobyć (program na komputer). Dzięki

Inżynier budowy - praca i praktyka

temu można ustalić czy praktyka powinna odbywać się na budowie czy raczej w biurze projektowym (program na telefon). Aby podjąć właściwą decyzję, warto wiedzieć na czym polega praca inżyniera budowy oraz specyfika pracy na budowie. Osoba, która dopiero rozpoczyna swoją pracę na budowie, najczęściej dostaje angaż majstra lub inżyniera budowy (opinie o programie).

Inżynier budowy to przede wszystkim praca w biurze budowy oraz obsługa jej dokumentacji. Do obowiązków inżyniera budowy zalicza się m.in.:
• raportowanie postępu robót,
• sporządzanie kosztorysów,
• weryfikacja dokumentacji projektowej, która dociera na budowę,
• zamawianie materiałów,
• dokumentowanie przebiegu budowy (segregator aktów prawnych).

Majster budowy

Majster to osoba, która przede wszystkim pracuje z ludźmi oraz sprzętem. W zależności od tego, jaką specjalność wybrał kandydat na uprawnienia budowlane, będzie on nadzorował pracę ludzi lub sprzętu. Jest to osoba, która działa dosłownie w pierwszej linii frontu. Majster zajmuje się organizacją pracy podlegających mu pracowników, zapewnianiem sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót budowlanych, nadzorem nad robotami ziemnymi, szalunkowymi, betoniarskimi itp. Na pewno praca jako majster jest zdecydowanie bardziej przydatna z punktu widzenia przygotowań do egzaminu i znacznie lepiej przygotowuje do pracy w charakterze kierownika budowy (promocja 3 w 1).

Bardzo często jest jednak tak, że zakres obowiązków majstra oraz inżyniera budowy jest mocno zbliżony. Sporo zależy w tej kwestii od nazewnictwa stanowisk, jakie obowiązuje w danej firmie. Często bowiem zdarza się tak, że w ramach oszczędności stanowisko majstra oraz inżyniera budowy jest sprawowane przez jedną osobę, która musi wypełniać wszystkie wspomniane obowiązki (program egzamin ustny). Kwestie ta zależy więc przede wszystkim od polityki danej firmy i jej schematu organizacyjnego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami