Prace badawcze

Prace badawcze

Prace badawcze koncentrują się głównie na:
a) określeniu optymalnych warunków mikroklimatycznych dla poszczególnych grup odmianowych, zapewniających wysoką produktywność sadzeniaków,
b) zagadnieniach dotyczących wysokości składowania (3-4 m) ziemniaków luzem i w opakowaniach (workach, skrzynkach, pojemnikach) (program uprawnienia budowlane na komputer),
c) przeprowadzeniu doświadczeń dotyczących zagadnień budowy przechowalni dla potrzeb gospodarstw rolnych i dla sieci handlu z uwzględnieniem automatycznego regulowania mikroklimatu, sortowania i transportu wewnętrznego.

Należy zaznaczyć, że Polska w obecnej chwili jest krajem wiodącym w produkcji ziemniaków, zwłaszcza odmian hodowlanych (sadzeniaków) przeznaczonych dla wszystkich krajów RWPG. To samo odnosi się do projektowania przechowalni ziemniaków jako budynków specjalistycznych.
Specjalną odmianą przechowalni ziemniaków są przechowalnie sadzeniaków. Przechowalnie tego typu stosowane są głównie w gospodarstwach rolnych produkujących ziemniaki kwalifikowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przechowalnie sadzeniaków mogą być różnej wielkości w zależności od potrzeb, a mianowicie:
a) o pojemności 100-150 ton,
b) o pojemności 200-400 ton,
c) o pojemności ponad 1000 ton (zwykle 3000-5000 ton).

Rozwiązanie funkcjonalne tego typu przechowalni charakteryzuje się najczęściej dwurzędowym układem komór, położonych wzdłuż przejazdowego korytarza (rys. 6-85) służące jednocześnie jako powierzchnia manipulacyjna, na której odbywa się sortowanie, ważenie, workowanie i inne czynności. Szerokość przejazdu nie może być mniejsza od głębokości komór i jest uzależniona od wymiarów maszyn sortowniczych i środków transportowych (uprawnienia budowlane).
Bardzo duże przechowalnie ziemniaków, budowane jednocześnie z kiełkow- nią, znajdują zastosowanie za granicą.

Suszenie płodów rolnych

Budowane są głównie dla bardzo dużych gospodarstw lub instytucji trudniących się wysyłką sadzeniaków do innych gospodarstw lub krajów. Stosowane są również w praktyce przechowalnie sadzeniaków wielonawowe, co umożliwia zmniejszenie długości budynków.
W mniejszych gospodarstwach rolnych (np. w Holandii) stosowane są małe kiełkownie ziemniaków, o konstrukcji szkieletowej ze szklanymi ścianami.
Dla gospodarstw o przeciętnej wielkości za granicą stosowane są przechowalnie-kiełkownie o pojemności 75-100 ton (program egzamin ustny).
Do obiektów suszarniczych uzależnionych od obszaru bazy surowcowej można zaliczyć suszarnie pasz zielonych, chmielu, kukurydzy, tytoniu itp. Natomiast suszarnie uniezależnione od tego obszaru - to suszarnie drożdży, owoców, mleka, grzybów, jagód, skór, przemysłowe płatkarnie ziemniaków itp., które mogą być zlokalizowane niekoniecznie na obszarze danej bazy surowcowej, ponieważ zdolność przetwórcza takiego zakładu wymaga stosunkowo dużego obszaru dla dostawy surowca. Obecnie dąży się do budowy suszarni uniwersalnych, umożliwiających suszenie zarówno pasz zielonych, jak i innych płodów rolnych (opinie o programie).

Celem suszenia płodów rolnych jest uzyskanie kondensatu produktu świeżego z zachowaniem wszelkich jego składników odżywczych.
W suszarnictwie stosuje się:
- mechaniczne suszenie pasz zielonych w suszarniach sitowo-podlogowych typu pneumatycznego, bębnowo-pneumatycznego i bębnowego, przy czym za najlepszy uznawany jest system bębnowy w tego rodzaju suszarniach suszy się pasze zielone, zboże pastewne, rośliny okopowe, wysłodki, wycierki itp.,
- suszarnie ziemniaków w płatkach, mieszanek ziemniaków lub buraków cukrowych zmieszanych z produktami chemicznymi lub pochodzenia zwierzęcego (odpadki rybne, poubojowe, mleko chude), służących jako mieszanki paszowe dla zwierząt,
- dosuszenie siana lub zboża pastewnego systemem polowym, jak np. kosznica na kukurydzę (segregator aktów prawnych),
- suszenie produktów płynnych lub zawiesin (mleka odtłuszczonego, drożdży jako zawiesiny w płynie), owoców, grzybów, leśnych jagód itp.,
- suszenie chmielu lub tytoniu.
Wyżej wymienione suszarnie stosowane są przeważnie do suszenia produktów roślinnych, przeznaczonych dla konsumpcji zwierzęcej lub ludzkiej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !