Prace malarskie

Prace malarskie

Do rozcieńczania farby należy używać rozcieńczalnika do wyrobów olejnych lub benzyny do lakierów. Następne warstwy zestawu malarskiego można wykonać nie wcześniej niż po 43 godz, ale nie później niż po upływie 2 miesięcy.
Jeden litr farby wystarcza do jednokrotnego pomalowania ok. 10 m2 powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).
Farba syntetyczna miniowa ftalowa 60% 3121-002-270 zawiera składniki trujące - przy malowaniu należy używać ubrań ochronnych, po pracy dokładnie umyć ręce. Nie należy przystępować do pracy ze skaleczonymi rękami.

Prace malarskie należy wykonywać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wentylowanych. Przy pracy należy przestrzegać przepisów p.poż i bhp.
Farba przeciwrdzewna chromianowa stanowi zawiesinę chromianu cynku i innych pigmentów w spoiwie olejno-żywicznym. Znana jest pod nazwą handlową jako „Farba syntetyczna specjalna dla okrętownictwa (rdzochronna chromianowa), symbol 3221-006”. Oznaczenia kolorów: zielony jasny - 390, orzech średni - 230.
Farba chromianowa tworzy powłokę szybkoschnącą o lekkim połysku i o dobrej przyczepności do podłoża (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powłoki z farby chromianowej wykazują dużą elastyczność przy jednoczesnej znacznej twardości i odporności mechanicznej. Farba ta, w odróżnieniu od farb podkładowych zawierających minię ołowianą lub czerwień tlenową i stosowanych wyłącznie na powierzchnie stalowe i żeliwne, może być używana do zabezpieczenia metali lekkich, głównie aluminium i cynku (uprawnienia budowlane).
Farba chromianowa jest farbą podkładową i może być stosowana jedynie w zestawach z farbami, emaliami lub lakierami nawierzchniowymi: olejnymi, syntetycznymi, poliwinylowymi lub chlorokauczukowymi. Farba chromianowa może być stosowana do zabezpieczenia elementów stalowych, żeliwnych (również ocynkowanych) oraz z metali lekkich narażonych na działanie czynników atmosferycznych, atmosfery miejskiej i przemysłowej o nieznacznej agresywności oraz przy krótkotrwałym działaniu cieczy o niewielkim stężeniu składników agresywnych. Farbę można stosować do temperatury +40°C (program egzamin ustny).

Farba epoksydowa miniowa

Farbę chromianową można nakładać na powierzchnie oczyszczone do co najmniej II stopnia oczyszczenia, suche i odtłuszczone. Przed nakładaniem farbę należy wymieszać. Malowanie wykonuje się za pomocą pędzla. Farba nie nadaje się do nakładania pistoletem natryskowym (opinie o programie). Do rozcieńczenia wyrobu należy używać rozcieńczalnika do wyrobów olejnych lub benzyny do lakierów. Farbę chromianową nakłada się w dwu warstwach, przy czym dla ułatwienia kontroli wymalowań można używać dwu kolorów wyrobu. Do maiankowy układ rys w stosunku do warstw pozostałych i unika spękań przelotolowania drugiej warstwy należy przystąpić po upływie 2-1O dni od wyschnięcia warstwy pierwszej. Farby nawierzchniowe można nakładać po okresie 3-14 dni od wykonania drugiej warstwy podkładowej.

Jeden litr farby wystarcza do jednokrotnego pomalowania ok. 9 m2 powierzchni.
Farba chromianowa zawiera rozpuszczalniki, które są łatwopalne i trujące. Przy malowaniu należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń i przestrzegać obowiązujących przepisów p.poż. i bhp (segregator aktów prawnych).
Farba epoksydowa miniowa stanowi zawiesinę minii ołowianej w roztworze żywicy epoksydowej. Jest to farba dwuskładnikowa, która utwardza się po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z utwardzaczem poliamidowym. Farba tworzy powłokę barwy jasnoczerwonej, półmatową, o dobrej przyczepności do stali. Posiada ona zdolność pasywowania powierzchni stalowych.

Wg badań Instytutu Farb i Lakierów w Gliwicach farba epoksydowa miniowa przygotowana do malowania, tj. zmieszana z utwardzaczem (promocja 3 w 1).
Farbę epoksydową miniową stosuje się do malowania powierzchni stalowych jako farbę gruntującą w zestawach epoksydowych. Zestawy te używane są do ochrony konstrukcji zewnętrznych i wewnętrznych narażonych na działanie cieczy, par i gazów agresywnych w zakładach przemysłu chemicznego, włókienniczego, w koksowniach, hutach itp. Dla ochrony stali w środowiskach silnie agresywnych wskazane jest stosowanie dwóch warstw farby epoksydowej miniowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !