Prace przygotowawcze – o czym nie można zapomnieć?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest odpowiednie zagospodarowanie placu budowy (program na komputer). Wszystkie kwestie związane z organizacją prac budowlanych określone są w ustawie Prawo Budowlane. Oprócz ustawy istotne są również przepisy BHP i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z powyższymi przepisami plac budowy musi być ogrodzony i mieć wyznaczone strefy niebezpieczne (program na telefon). Wymagane jest wykonanie dróg, wyjść oraz przejść dla pieszych, a także doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Pracownicy muszą mieć dostęp do pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych (program na egzamin ustny).

Zapewnienie oświetlenia naturalnego

Prace przygotowawcze

Konieczne jest zapewnienie oświetlenia naturalnego, a w razie potrzeby także sztucznego. Ponadto należy zapewnić łączność telefoniczną oraz właściwą wentylację (promocja 3 w 1). Na placu budowy należy wyznaczyć teren na składowanie materiałów budowlanych oraz wyrobów. Szczegółowe kwestie związane z placem budowy zależą od rodzaju inwestycji. Mniejsze wymogi dotyczą standardowych projektów domów, a większe poważnych inwestycji deweloperskich. Rodzaje zabezpieczeń wymagane na poszczególnych etapach budowy określane są przez architekta w projekcie budowlanym (segregator).
Kierownik budowy odpowiada z zapewnienie takiego ogrodzenia placu budowy, aby zarówno prowadzone prace budowlane, jak i samo ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić powyżej 1,5m, a w strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości ogrodzenie powinno znajdować się w takiej odległości od budynku, która wynosi minimum 1/10 wysokości (opinie). W przypadku, gdy konieczne jest ogrodzenie wykopów o głębokości przekraczającej 1m, konieczne jest wykonanie balustrady ogrodzenia wyższej niż 1,1m. Ogrodzenie może być trwałe lub tymczasowe, a jeśli jego postawienie jest niemożliwe, to należy zamontować tablice ostrzegawcze i zapewnić stały nadzór. Zawsze należy w ogrodzeniu zapewnić przejazd dużych maszyn budowlanych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !