Blog

Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 10
18.08.2018

Prace przygotowawcze – o czym nie można zapomnieć?

W artykule znajdziesz:

Prace przygotowawcze – o czym nie można zapomnieć?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest odpowiednie zagospodarowanie placu budowy (program na komputer). Wszystkie kwestie związane z organizacją prac budowlanych określone są w ustawie Prawo Budowlane. Oprócz ustawy istotne są również przepisy BHP i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z powyższymi przepisami plac budowy musi być ogrodzony i mieć wyznaczone strefy niebezpieczne (program na telefon). Wymagane jest wykonanie dróg, wyjść oraz przejść dla pieszych, a także doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Pracownicy muszą mieć dostęp do pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych (program na egzamin ustny).

Zapewnienie oświetlenia naturalnego

Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 11
Prace przygotowawcze

Konieczne jest zapewnienie oświetlenia naturalnego, a w razie potrzeby także sztucznego. Ponadto należy zapewnić łączność telefoniczną oraz właściwą wentylację (promocja 3 w 1). Na placu budowy należy wyznaczyć teren na składowanie materiałów budowlanych oraz wyrobów. Szczegółowe kwestie związane z placem budowy zależą od rodzaju inwestycji. Mniejsze wymogi dotyczą standardowych projektów domów, a większe poważnych inwestycji deweloperskich. Rodzaje zabezpieczeń wymagane na poszczególnych etapach budowy określane są przez architekta w projekcie budowlanym (segregator).
Kierownik budowy odpowiada z zapewnienie takiego ogrodzenia placu budowy, aby zarówno prowadzone prace budowlane, jak i samo ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić powyżej 1,5m, a w strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości ogrodzenie powinno znajdować się w takiej odległości od budynku, która wynosi minimum 1/10 wysokości (opinie). W przypadku, gdy konieczne jest ogrodzenie wykopów o głębokości przekraczającej 1m, konieczne jest wykonanie balustrady ogrodzenia wyższej niż 1,1m. Ogrodzenie może być trwałe lub tymczasowe, a jeśli jego postawienie jest niemożliwe, to należy zamontować tablice ostrzegawcze i zapewnić stały nadzór. Zawsze należy w ogrodzeniu zapewnić przejazd dużych maszyn budowlanych.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 16 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 17 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 18
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 19
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 20 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 21 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 22
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 32 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 33 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 34
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 35
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 36 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 37 Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 38
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Architektura socjalistyczna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami