Blog

26.07.2018

Prace ziemne – ważny element inwestycji budowlanej

W artykule znajdziesz:

Prace ziemne – ważny element inwestycji budowlanej

Prace ziemne to jeden z najważniejszych elementów każdej mniejszej i większej inwestycji (program na komputer). Bez nich niemożliwe byłoby postawienie budynku czy wykonanie drogi, ponieważ mogłoby to stwarzać duże zagrożenie zarówno dla budowlańców, jak i potencjalnych użytkowników danego obiektu. Od tego etapu zależy dalszy etap budowy – w przypadku niemożliwości wykonania prac ziemnych, budowa lub remont nie może się rozpocząć. Prace ziemne to nic innego jak pierwsze przygotowanie gruntu pod planowaną budowę (program na telefon). W przypadku, gdy życzy sobie tego klient, możliwe jest całkowite zerwanie wierzchniej warstwy gleby oraz późniejsze wyrównanie terenu i zasadzenie nowej roślinności (program na egzamin ustny).

Podziemne garaże lub piwnice

Prace ziemne – ważny element inwestycji budowlanej

Następnym ważnym etapem budowy jest wykonanie zarysu inwestycji. Dzięki niemu można zorientować się, gdzie może być ustawiony sprzęt i gdzie może pracować ekipa budowlana (promocja 3 w 1). Następnie ponownie wykonuje się prace ziemne, najczęściej za pomocą koparek, koparko-ładowarek, a także buldożerów. Dziki nim można wkopać się w grunt na wymaganą dla inwestycji głębokość (segregator). Zależy ona przede wszystkim od specyfiki zaprojektowanego obiektu. Jeśli ma on posiadać podziemne garaże lub piwnice, to należy to uwzględnić już na etapie wykopów lub kopania fundamentów. Tego rodzaju prace muszą być wykonane bardzo precyzyjnie.
Jednym z rodzajów prac ziemnych jest przygotowanie podłoża pod budowę autostrad i dróg. W obu przypadkach konieczne jest wcześniejsze przygotowanie terenu, które polega na jego oczyszczeniu oraz nawiezieniu i utwardzeniu (opinie). Kolejnym etapem prac ziemnym wykonywanych w celu przygotowania podłoża pod budowę dróg i autostrad jest dokładne wyrównanie podłoża, aby mogło ono służyć pod planowaną inwestycję. Prace ziemne to również przygotowanie podłoża pod wszelkie inwestycje związane z montażem instalacji kanalizacyjnych czy nowych przewodów elektrycznych. Są one również niezbędne chociażby w przypadku montażu sygnalizatorów na skrzyżowaniu – potrzebne przewody muszą być osadzone w wykopach o odpowiedniej szerokości i głębokości, aby funkcjonowały prawidłowo.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami