Prace związane z ławami fundamentowymi

 
Prace związane z ławami fundamentowymi

Ława fundamentowa to jedno z najbardziej typowym rozwiązań znajdujących zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym (uprawnienia budowlane). Najczęściej ma kształt prostokąta o grubości wynoszącej 60-80 cm. Cechuje się duża trwałością. Wysokość ławy fundamentowej jest zróżnicowana – może wynosić do 30cm do 140cm. Dokładne wymiary zawsze są ustalane indywidualnie, w zależności od charakterystyki gruntu oraz masy budynku. Na gruntach bardziej grząskich zarówno ława fundamentowa, jak i zbrojenie musi być bardziej masywne. To właśnie na ławach spoczywają ściany fundamentowe. Są one odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń całego budynku. Przy przepuszczalnych i zwartych podłożach koszt wykonania jest niewielki. Wzrasta on w przypadku tzw. gruntów trudnych. W budownictwie krajowym najczęściej wykorzystywane są ławy fundamentowe wykonane z betonu lub bloczków fundamentowych. Beton do law fundamentowych musi mieć klasę C12/15. Masa jest wylewana bezpośrednio do zaizolowanego wykopu lub do deskowania (program egzamin ustny).

 

Znajdujące się w środku dodatkowe zbrojenie zwykle składa się z 4 prętów, których średnica wynosi 12mm. Pręty są związane strzemionami o średnicy 6mm. Bardzo ważną kwestią jest wybór materiału na zbrojenie, ponieważ od niego w dużej mierze zależy wytrzymałość fundamentów. Bloczki fundamentowe najczęściej wykorzystywane są w budowach prowadzonych systemem gospodarczym. Można je murować lub układać na sucho. Fundamenty z bloczków mogą być wykonane wyłącznie na odpowiednio wyrównanym podłożu, które zostało zalane chudym betonem (opinie o programie). Zarówno od dołu, jak i od góry fundamentu należy zamontować zbrojenie. Końcowy etap prac polega na wypełnieniu otworów w bloczkach za pomocą betonu towarowego klasy C12/C15.Prace związane z ławami fundamentowymi dzielą się na kilka etapów. Najpierw należy usunąć humus i wykonać wykopy. Następnie wykonywane jest szalowanie oraz wylewanie ławy fundamentowej. Kolejny etap to montaż izolacji przeciwwilgociowej oraz budowa ścian fundamentowych i zasypanie wykopów. Prace są proste, ale czasochłonne – fundamenty z wylewanego betonu muszą zasychać ok. 28 dni.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami