Prace związane z ławami fundamentowymi


Ława fundamentowa – co to jest?

 

Ława fundamentowa to jedno z najbardziej typowym rozwiązań znajdujących zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. Najczęściej ma kształt prostokąta o grubości wynoszącej 60-80 cm. Cechuje się duża trwałością. Wysokość ławy fundamentowej jest zróżnicowana – może wynosić do 30cm do 140cm. Dokładne wymiary zawsze są ustalane indywidualnie, w zależności od charakterystyki gruntu oraz masy budynku. Na gruntach bardziej grząskich zarówno ława fundamentowa, jak i zbrojenie musi być bardziej masywne. To właśnie na ławach spoczywają ściany fundamentowe. Są one odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń całego budynku. Przy przepuszczalnych i zwartych podłożach koszt wykonania jest niewielki. Wzrasta on w przypadku tzw. gruntów trudnych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W budownictwie krajowym najczęściej wykorzystywane są ławy fundamentowe wykonane z betonu lub bloczków fundamentowych. Beton do law fundamentowych musi mieć klasę C12/15. Masa jest wylewana bezpośrednio do zaizolowanego wykopu lub do deskowania. Znajdujące się w środku dodatkowe zbrojenie zwykle składa się z 4 prętów, których średnica wynosi 12mm. Pręty są związane strzemionami o średnicy 6mm. Bardzo ważną kwestią jest wybór materiału na zbrojenie, ponieważ od niego w dużej mierze zależy wytrzymałość fundamentów. Bloczki fundamentowe najczęściej wykorzystywane są w budowach prowadzonych systemem gospodarczym. Można je murować lub układać na sucho. Fundamenty z bloczków mogą być wykonane wyłącznie na odpowiednio wyrównanym podłożu, które zostało zalane chudym betonem. Zarówno od dołu, jak i od góry fundamentu należy zamontować zbrojenie. Końcowy etap prac polega na wypełnieniu otworów w bloczkach za pomocą betonu towarowego klasy C12/C15.


Prace związane z ławami fundamentowymi dzielą się na kilka etapów. Najpierw należy usunąć humus i wykonać wykopy. Następnie wykonywane jest szalowanie oraz wylewanie ławy fundamentowej. Kolejny etap to montaż izolacji przeciwwilgociowej oraz budowa ścian fundamentowych i zasypanie wykopów. Prace są proste, ale czasochłonne – fundamenty z wylewanego betonu muszą zasychać ok. 28 dni.