Blog

02.02.2019

Legalizacja samowoli budowlanej – ile to kosztuje i jak można się odwołać?

W artykule znajdziesz:

Legalizacja samowoli budowlanej – ile to kosztuje i jak można się odwołać?

Samowolę budowlaną można zalegalizować, jeśli spełnia ona warunki określone w prawie budowlanym (program na komputer). Wówczas organ nadzoru budowlanego może w drodze postanowienia ustanowić opłatę legalizacyjną. Po jej uiszczeniu organ wydaje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na wznowienie robót budowlanych. Decyzja może też tylko zatwierdzać projekt, jeśli roboty budowlane zostały już zakończone (program na telefon). Metodykę obliczania opłaty legalizacyjnej określono w przepisach prawa budowlanego. Stosuje się do niej przepisy dotyczące kar – zgodnie z nimi stawka opłaty jest podwyższana 50-krotnie. Kwota opłaty wyliczana jest na podstawie wzoru – jest to iloczyn stawki płaty, współczynnika wielkości obiektu budowlanego i współczynnika kategorii obiektu budowlanego. Stawka wynosi 500zł, natomiast pozostałe kwoty są określone w załączniku do ustawy prawo budowlane (program na egzamin ustny).

Opłaty legalizacyjne należy wnosić terminowo

W przypadku, gdy samowola dotyczyła obiektu, który nie musi mieć pozwolenia na budowę, opłata wynosi od 2500zł do 5000zł. W przypadku, gdy obiekt wymaga pozwolenia na budowę, np. dom jednorodzinny, kwota wynosi 50 tysięcy złotych. Opłaty legalizacyjne należy wnosić terminowo – jest na to 7 dni (promocja 3 w 1). Organy nadzoru budowlanego muszą kontrolować, czy inwestor w wyznaczonym terminie uiścił opłatę legalizacyjną. Bez spełnienia tego warunku legalizacja samowoli budowlanej jest niemożliwa.
Organem, który zajmuje sprawami związanymi z samowolą budowlaną, jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (segregator). Od decyzji inspektora powiatowego można odwołać się do inspektora wojewódzkiego, a następnie do głównego inspektora nadzoru budowlanego. W ostateczności skargę można złożyć do sądu administracyjnego. Należy pamiętać, że samowola budowlana nie podlega przedawnieniu, dlatego postępowanie może by wszczęte w każdym czasie (opinie). Warto pamiętać, że w przypadku samowoli budowlanej, ustawa przewiduje nie tylko odpowiedzialność finansową, ale nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności dla inwestora, nowego nabywcy obiektu czy zarządcy.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami