Pracochłonna metoda obliczeniowa

Pracochłonna metoda obliczeniowa

Pierwsza wymieniona metoda jest najprostszą i najmniej pracochłonną metodą obliczeniową, pozwalającą nawet na stosowanie gotowych tablic (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ramownicę przestrzenną mającą kształt foremnego wieloboku (najczęściej ośmio- lub dwunastobok), o słupach posadowionych na oddzielnych stopach, dzieli się na dwie niezależnie pracujące ramy przez ukształtowanie konstrukcyjne dwóch naprzemianlegle położonych rygli górnego wieńca stężającego jako belek przegubowych zawieszonych.

Tak więc można np. obliczyć ramownicę przestrzenną ośmioboczną jako dwie płaskie ramy trójprzęsłowe z obustronnymi wspornikami pod zawieszone belki, ramownicę zaś dwunastoboczną jako dwie płaskie ramy pięcioprzęsłowe z obustronnymi wspornikami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tego rodzaju uproszczenie konstrukcyjne i obliczeniowe daje jednakże w rezultacie ustrój żelbetowy zbyt dużych przekrojach rygli i słupów i zbyt dużym zbrojeniu, ponieważ pełną wartość momentów zginających powstałych od sił poziomych z parcia wiatru przenoszą słupy, a zasadnicze obciążenie rygli stanowi ciężar własny ewentualnie użytkowy. Rygle otrzymują więc przekrój pionowy Ix $> Iy.

Druga wymieniona wyżej metoda jest metodą obliczeniową dość pracochłonną, dającą jednakże w rezultacie ustrój bardziej ekonomiczny. W schemacie statycznym ramownicy przyjmuje się górny wieniec stężający jako zamknięty pierścień połączony przegubowa ze slupami utwierdzonymi w stopach fundamentowych lub ławie (uprawnienia budowlane). Sam górny pierścień np. dla ośmiobocznej ramownicy przestrzennej jest ustrojem 16-krotnie wewnętrznie statycznie niewyznaczalnym. Wielkościami hiperstatycznymi są tu: 8 momentów zginających w węzłach oraz 8 sił osiowych w ryglach. Wielkości te można obliczyć metodą sił za pomocą ogólnych równań warunkowych, zawierających przemieszczenia dla wszystkich punktów n od siły równej jedności działającej w punkcie m, zgodnie z relacją Dokładny tok postępowania zawiera praca, Podano tam również sposób przybliżonego obliczenia sił od zmian temperatury i skurczu betonu oraz uwzględniono zamocowanie słupów w pierścieniu stężającym.
Trzecia wymieniona wyżej metoda obliczeń podbudowy chłodni (tzw. biegunów sprężystych) jest szeroko omówiona w pracy (program egzamin ustny).

Przekrój poprzeczny

Metoda Rauscha polega na zakładaniu przejścia do układu statycznie wyznaczalnego poprzez wprowadzenie ognisk w miejscach spodziewanych momentów zerowych. Metoda ta, jako bardzo prosta w użyciu, nadaje się szczególnie przy projektowaniu wstępnym oraz przy sprawdzeniu obliczeń wykonanych innymi sposobami (opinie o programie).

Konstrukcje podbudowy. Jak już podano podbudowę pod stale* kratownicę przestrzenną komina wywiewnego chłodni może stanowić sam monolityczny żelbetowy basen mający w narożach słupy przyścienne, zwykle 1,50-2,50 m ponad krawędź ściany i mające specjalne pionowe i należy do zakotwienia konstrukcji. Przy chłodniach większych rozmiarów stosowane są dwa zasadnicze rozwiązania: albo wykonuje się żelbetową jako wysoką (9,00-12,00 m ponad terenem) ramownicę przestrzenną, albo ustawia się w basenie pojedyncze słupy nośne komina o odpowiedniej konstrukcji i dość znacznym przekroju (segregator aktów prawnych).

Przekrój poprzeczny i widok chłodni z podbudową w formie ramownic przestrzennej. Podbudowa ta nie ma spotykane zwykle okrężnej dylatacji, oddzielającej lawę fundamentową od płyty dna basenu, natomiast każdy jej slup oddzielony jest od płyty własną dylatacją obwodową i obudowany koszulką żelbetową do wysokości górnej krawędzi b; senu chłodni, co zapewnia jego szczelność.
Jak już podano chłodnie z podbudową w postaci ramownicy przestrzennej chłodniami typu poprzeczno-przeciwprądowego.

Górny wieniec stężający r< mównicy stanowi oparcie dla daszków oraz zewnętrznej części urządzenia zraszającego i wodorozdzielczego (promocja 3 w 1). Rygle wieńca stężającego ramownicy mają prz< krój prostokątny ustawiony pionowo lub poziomo. Slupy ramownicy mogą spoczywać na osobnych stopach fundamentowych zamiast na okrężnej lawie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !