Blog

11.10.2022

Prądy błądzące

W artykule znajdziesz:

Prądy błądzące

Ochrona powłoki asfaltowe lub z mas plastycznych, dla roztworów zaś gorących okładziny. Częstą a mało znaną przyczyną niszczenia betonu zbrojonego są prądy błądzące, występujące w pobliżu urządzeń elektrycznych, prądu stałego (tramwajów, kolei itp.). Prądy te przenikają do zbrojenia i w wilgotnym środowisku, zwłaszcza w razie obecności soli mineralnych, wywołują zjawisko elektrolizy, wskutek czego następuje szybka korozja zbrojenia, które rozsadza beton. Zjawisko to zachodzi szczególnie często w kopalniach, w przewodach podziemnych i w portach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyroby ceramiczne należą do najdawniejszych materiałów budowlanych, ale właściwości ich nie są dostatecznie znane szerszemu ogółowi. Systematyczne badania naukowe w tej dziedzinie rozpoczęto stosunkowo niedawno. Dobrze wykonane i właściwie użyte wyroby ceramiczne, zwłaszcza cegły, mogą przetrwać setki, a nawet tysiące lat. Natomiast wyroby ceramiczne niewłaściwie wykonane lub ze złego surowca albo przy nieodpowiednim sposobie użycia mogą rozkruszyć się (np. cegły) i stać się niezdatne do użytku jeszcze na placu składowym, zanim się je użyje do wznoszenia murów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szkody powstałe z tych przyczyn są tym groźniejsze, iż zwykle nie da się ich usunąć i często zachodzi konieczność rozebrania części lub całości budynków, wznoszonych z nieodpowiedniego materiału lub w niewłaściwy sposób. Dlatego też, aby ustrzec się od podobnych niepowodzeń, należy się zapoznać z procesami fizyko-chemicznymi, zachodzącymi w murach oraz z najbardziej częstymi wadami wyrobów ceramicznych, które tu omówimy (uprawnienia budowlane).

Cegły ceramiczne

Mury, wykonane z cegieł ceramicznych, wapienno-piaskowych, lub cementowych na zaprawach wapiennych albo wapienno-cementowych powinny, zdawałoby się, być odporne na procesy fizyczne, a tym bardziej chemiczne. Okazuje się jednak, iż zależnie od właściwości użytych materiałów, zarówno cegieł, jak i zapraw, zachodzą w murach procesy fizyczne jak i chemiczne, wywierające zasadniczy wpływ na wygląd i właściwości murów oraz gotowych pomieszczeń (program egzamin ustny). Większość zjawisk, obserwowanych na murach i tynkach, jak powstawanie plam, wykwitów, spękania, trwałe zawilgocenia, łuszczenie się i odpryskiwanie powierzchni licowych (zarówno cegły jak dachówki), a nawet powstawanie głębokich szczelin i innych uszkodzeń w murach, tynkach i stropach ma swe źródło w zjawiskach fizykochemicznych.

Ze stanem murów związana jest ściśle użyteczność pomieszczeń, określana dwoma najważniejszymi czynnikami, a mianowicie wilgotnością i temperaturą powietrza wnętrz. Najodpowiedniejsze warunki dla organizmu ludzkiego w mieszkaniach zachodzą przy wilgotności względnej powietrza w granicach 40-60% w temperaturze 10-20° C. Wilgotnością względną nazywa się stosunek ilości pary wodnej, jaka zawarta jest w danej temperaturze w powietrzu, do ilości jaka znajdowałaby się przy pełnym jego nasyceniu parą (opinie o programie). Nadmierna wilgotność, powyżej 70%, wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców i powoduje zmniejszoną odporność organizmu na wszelkiego rodzaju choroby.

Występowanie nadmiernego zawilgocenia stwierdzić można licznymi objawami:

  1. Z wyglądu zewnętrznego. Zarówno ściany jak sufity w miejscach zawilgocenia mają wygląd ciemniejszy, a w dotyku są zimniejsze. Poza plamami wystąpić mogą wykwity krystalizujących się na powierzchni soli oraz plamy pleśni.
  2. Przy wejściu do tego rodzaju pomieszczenia odnosi się wrażenie wilgotności, powietrze ma stęchły zapach, a nieraz wyczuwa się zapach grzyba i zgnilizny (segregator aktów prawnych).
  3. Przechowywane w takich pomieszczeniach materiały, jak bielizna, pościel, ubrania są wilgotne i zimne w dotyku. Wyroby żelazne szybko rdzewieją, a z metali półszlachetnych matowieją i ciemnieją.
  4. Tynki wapienne są miękkie, dają się łatwo rysować nożem, a nawet paznokciem, nie wydzielając przy tym kurzu. Odpadają łatwo od ścian, a przy ostukiwaniu lekkim młotkiem wydają dźwięk głuchy lub stłumiony, łatwy do odróżnienia od czystego dźwięku, wydawanego przez mur suchy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami