Blog

07.05.2019

Praktyka na budowie – co się do niej zalicza?

W artykule znajdziesz:

Praktyka na budowie – co się do niej zalicza?

Praktykę zawodową do uprawnień budowlanych można rozpocząć (https://uprawnienia-budowlane.pl):
• po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika,
• po uzyskaniu dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na nauczanym zawodzie na poziomie technika (program na komputer).

Praktyka na budowie – co się do niej zalicza?

Praktyka zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która posiada wymagane uprawnienia budowlane. Jeśli chodzi o zakres praktyki, to przepisy są w tym względzie bardzo dokładne (program na telefon).

Przede wszystkim zalicza się do niej praktykę, która została rozpoczęta po skończeniu przez kandydata trzeciego roku wyższych studiów. Podpis potwierdzający praktykę może być złożony tylko przez osobę, która jest wpisana na listę członków izby i posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie).
Praktyka na budowie obejmuje konkretne prace – warto o tym pamiętać, ponieważ nie każda czynność jest zaliczana do praktyki (segregator aktów prawnych).

Co wynika z rozporządzenia?

Z rozporządzenia ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynika, że do praktyki zawodowej wlicza się:
• czynności inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego (promocja 3 w 1),
• pracę wykonywaną u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w organie, który działa na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej i odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego tej infrastruktury – w tym wypadku do praktyki wliczane są czynności wykonywane na terenie budowy oraz czynności inspekcyjno-kontrolne, podczas których pojawia się konieczność fachowej oceny stanu technicznego budowli bądź urządzeń budowlanych i zjawisk, a także samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program egzamin ustny),
• prace wykonywane w organach jednostek samorządu lokalnego lub administracji rządowej. Jednostki samorządu lokalnego, w których odbywa się praktyka, muszą wykonywać zadania zarządcy drogi publicznej, które polegają na wykonywaniu czynności na terenie budowy i związane są z koniecznością samodzielnego oceniania zjawisk bądź rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami