Praktyka przy wykonawstwie budynku mieszkalnego

 

Praktyka przy wykonawstwie budynku mieszkalnego

Mam na imię Mariusz. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Doświadczenie do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane zdobywałem przy budowie budynku mieszkalnego. (program na komputer)Egzamin na uprawnienia budowlane zdawałem w sesji wiosna 2013. Studia kończyłem na Wydziale Budownictwa, po studiach złożyłem CV do kilku firm budowlanych i przyjęli mnie. Na początek nie dostałem zbyt dużego wynagrodzenia, ponieważ z tego co pamiętam wynosiło ono około 3000 zł netto. Mój dzień wyglądał następująco: wstawałem rano o godzinie 6, żeby przed 7 być już na budowie. Następnie robiłem zebranie z pracownikami. Rozdałem obowiązki i robiłem obchód.(program na telefon)

Następny dzień na budowie

Następnie piłem kawę 🙂 i planowałem następny dzień na budowie. Pracę kończyłem o 16, często jednak trzeba było zostać dłużej po godzinach, a także w soboty od 7 do 14. Praca bardzo mi się podobała, ponieważ jak to na budowie czasami były dni nerwowe, gdy zbliżały się odbiory lub gdy na budowie coś się popsuło i nie był przestrzegany harmonogram robót budowlanych. Miałem też raz kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Cały dzień spędzili u mnie na budowie i wszystko sprawdzali. Skończyło się tylko na mandacie w wysokości 1500 zł za brak zabezpieczonych otworów drzwiowych, w niektórych miejscach i przerwanej barierki ochronnej podczas wylewania stropu. Takie doświadczenie też czasami się przydaje.(program na egzamin ustny) Teraz już wiem jak wygląda taka kontrola i wiem jak się zachowywać 🙂 Na swojej praktyce bardzo dużo się nauczyłem, ponieważ mój kierownik budowy, czyli opiekun praktyki na uprawnienia budowlane był bardzo doświadczony i we wszystkim mi pomagał, a także podpowiadał jak miałem jakiś problem czy wątpliwości. I co najważniejsze był na placu budowy codziennie. Pod koniec praktyki budowlanej praktycznie już sam prowadziłem budowę. On nie wtrącał się tylko czasami sugerował.

Zostałem w firmie

Byłem bardzo zadowolony, że daje mi wolną rękę, ponieważ kiedy ma się nauczyć człowiek jak nie na własnych błędach. Egzamin na uprawnienia budowlane zdawałem w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wynik jaki uzyskałem na egzaminie był bardzo wysoki, zarówno na części pisemnej jak i ustnej. Po zrobieniu uprawnień budowlanych dostałem nową umowę o pracę na czas nieokreślony z nową stawką wynagrodzenia, która wynosiła 7000 zł netto. Czyli podwyżka była znacząca.(opinie) Zostałem w firmie inspektorem nadzoru inwestorskiego, ponieważ firma, w której pracowałem była firmą typowo deweloperską. Teraz obecnie mam już inną stawkę wynagrodzenia, ponieważ zmieniłem pracodawcę i przyjąłem propozycję z innej większej firmy.(segregator) Obecnie zarabiam 10000 zł netto i prowadzę od samego początku budowę budynku mieszkalnego 6-piętrowego z garażem podziemnym i całą zaprojektowaną infrastrukturę. To tyle z mojej historii. Teraz planuję podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, ponieważ chciałbym robić również projekty po godzinach.(opinie)  Pozdrawiam serdecznie

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami