Praktyka wykonawcza na uprawnienia budowlane

 

Praktyka wykonawcza na uprawnienia budowlane

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych jest niezbędna, aby zdobyć doświadczenie zawodowe. Oczywiście należy ją wykonywać na odpowiednim stanowisku i wykonując odpowiednie prace (program na komputer). Zdecydowanie najczęściej praktykanci otrzymują stanowisko majstra lub inżyniera budowy.

Inżynier budowy to osoba, która więcej przebywa w biurze i zajmuje się przede wszystkim obsługą dokumentacji budowy (program na telefon). Do jej obowiązków zalicza się przede wszystkim weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzanie kosztorysów, zamawianie materiałów, nadzorowanie postępów robót oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych. Jak więc widać praca na tym stanowisku niewiele ma wspólnego z praktyką na budowie, dlatego zdecydowanie lepszą opcją jest stanowisko majstra (program egzamin ustny).

Majster pracuje zarówno z ludźmi, jak i ze sprzętem. Ilość sprzętu bądź ludzi zależy przede wszystkim od wybranej specjalności uprawnień budowlanych – więcej pracowników jest przy budowie obiektów mieszkaniowych, a więcej sprzętów przy budowach dróg czy mostów. Majster działa niejako na pierwszej linii frontu. Jego obowiązkiem jest m.in. organizacja pracy na budowie, zapewnienie niezbędne sprzętu, wybór technologii budowy czy pełnienie nadzoru nad robotami ziemnymi, zbrojarskimi, betoniarskimi czy szalunkowym. Bez wątpienie takie przygotowanie zawodowe będzie zdecydowanie bardziej przydatne do przyszłej pracy, a także do egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Obowiązki majstra


Generalnie jednak bardzo często obowiązki majstra oraz inżyniera budowy przenikają się i bywają naprawdę mocno zbliżone (segregator aktów prawnych). Zależy to przede wszystkim od nazewnictwa, jakie obowiązuje w danej firmie. W czasach, gdy na wszystkim trzeba oszczędzać, osoby pracujące czy to na stanowisku majstra czy też na stanowisku inżyniera budowy, muszą wykonywać wszystkie w/w obowiązki, a do tego jeszcze mnóstwo dodatkowych. Wszystko więc zależy od polityki firmy, w której odbywać się będą praktyki zawodowe. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej, zanim podpisze się umowę na praktyki na konkretnym stanowisku (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !