Blog

13.12.2021

Własności ochronnych betonu

Własności ochronnych betonu

Własności ochronnych betonu

W szczególności rdza warstwowa powoduje osłabienie własności ochronnych betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jak wykazują przypadki zaobserwowane na budowlach, stale sprężające mogą ulec poważnym uszkodzeniom nawet w okresie składowania, w wyniku czego w stanie naprężenia następuje niekiedy ich pękanie. Pozostawienie uszkodzonej stali, jeżeli nawet nie ulegnie ona zerwaniu, powoduje, że konstrukcje już w momencie oddania ich do użytku są osłabione.
Stali sprężających zimno ciągnionych nie można pozostawiać bez zabezpieczenia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc. Nie powinno się wykonywać konstrukcji sprężonych na terenie czynnych zakładów przemysłowych, wydzielających agresywne gazy i pyły. Należy sprowadzać na budowę gotowe prefabrykaty, wykonane w wytwórni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z przyczyn technologicznych lub losowych, konieczne jest często pozostawienie stali zbrojeniowych bez trwałego zabezpieczenia przez dłuższy okres czasu. W takich przypadkach niezbędne jest stosowanie środków do czasowej ochrony. Sposoby czasowej ochrony zbrojenia przed korozją różnią się od sposobów czasowej ochrony konstrukcji stalowych.
Podstawowym sposobem ochrony stali zbrojeniowej w czasie budowy jest zabezpieczenie jej przed działaniem wilgoci. Pomieszczenia magazynowe, w których składuje się zbrojenie, powinny być suche i mieć podłogę. W prowizorycznych magazynach powinny być zastosowane stojaki umożliwiające układanie stali co najmniej 15 cm powyżej ziemi. W okresie transportu zbrojenie powinno być chronione przed działaniem opadów atmosferycznych przynajmniej za pomocą brezentu (uprawnienia budowlane).

W przypadku, gdy stal sprężająca znajduje się w zakrytych kanałach kablowych, niezbędne jest wykonanie uszczelnień przy zakotwieniu, a przedostającą się ewentualnie wodę do kanału wydmuchuje się za pomocą sprężonego powietrza. Poza tym w kanałach kablowych stosowane są otwory odwadniające. Nie zawsze jest możliwe całkowite zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed działaniem wilgoci. W tych przypadkach stosuje się specjalne środki ochronne (program egzamin ustny).

Zabezpieczenie czasowe stali

W krajach zachodnich do ochrony stali sprężających stosowane są oleje antykorozyjne rozpuszczalne w wodzie. Można je usuwać z powierzchni stali za pomocą silnego strumienia wody. Oleje takie pod nazwą Donax-C, Dromus-B produkowane przez firmę Shell stosuje się do ochrony naprężających kabli znajdujących się w zakrytych kanałach kablowych. Stal zostaje zabezpieczona przez zakłady, które ją produkują (opinie o programie). W przypadku transportu lub składowania na otwartej przestrzeni stal powinna być pakowana dodatkowo w papier parafinowany lub asfaltowany. Oleje antykorozyjne są usuwane z powierzchni zbrojenia i dlatego nie wpływają ujemnie na przyczepność zbrojenia do betonu.
W Polsce prowadzone są badania nad możliwością zastosowania mydła naftenowego sodowo-potasowego jako środka do czasowej ochrony zbrojenia.

W ostatnich latach prowadzone są próby zastosowania stałych powłok ochronnych metalicznych lub malarskich na powierzchnie zbrojenia. Powłoki tc, chroniące stal w betonie, mogłyby jednocześnie spełniać rolę czasowej ochrony w okresie prowadzenia budowy (segregator aktów prawnych).
W niektórych przypadkach, np. w zbiornikach sprężanych przez nawijanie, druty bywają przez dłuższy czas pozostawiane bez zabezpieczenia.

Zabezpieczenie czasowe stali chroni ją przed korozją w okresie przeszło pół roku. Zabezpieczenie takie można uzyskać także przez powleczenie drutów powłoką lateksowo-cementową, która stosowana jest do ochrony zbrojenia w betonach komórkowych autoklawizowanych. Zaletą takiego zabezpieczenia jest to, że nie zachodzi konieczność usuwania go przed wykonaniem trwałego zabezpieczenia.

Do czasowej ochrony stali zbrojeniowej mogą być stosowane również tzw. lotne inhibitory korozji, które wydzielając pary, działają pasywująco na powierzchnię stali, pokrywając ją warstewką ochronną. Z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedniego stężenia par, środki te mogą być stosowane tylko w suchych kanałach kablowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami