Praktyka zawodowa a nowe przepisy

Praktyka zawodowa a nowe przepisy

Uprawnienia budowlane to cel większości osób, które ukończyły studia inżynierskie (program na komputer). Zdobycie odpowiedniego wykształcenia to jednak dopiero pierwszy etap drogi ku wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Drugim, niezmiernie ważnym etapem jest odbycie praktyki zawodowej.

Aby ją zaliczyć, trzeba spełnić odpowiednie formalności (program na telefon). Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej jest obecnie oświadczenie, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oświadczenie musi być podpisane przez patrona praktyki zawodowej, mającego odpowiednią specjalność uprawnień i będącego członkiem samorządu zawodowego (program egzamin ustny).

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej to jeszcze nie wszystko. Należy do niego dołączyć także zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. W tym zestawieniu szczegółowo wymienia się wszystkie prace, zarówno przy projektowaniu, jak i na budowie, które wykonywało się w ramach praktyki zawodowej. Oczywiście praktykę zawodową można odbyć nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wówczas potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest zaświadczenie, które wydawane jest przez kierownika jednostki, w której ta praktyka miała miejsce (opinie o programie).

Odbycie praktyki zawodowej


Odbycie praktyki zawodowej jest niezbędne, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Należy tez pamiętać, że patronem praktyki może być wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, a także będąca członkiem samorządu zawodowego. Przygotowanie zawodowe jest niezwykle ważne w pracy każdego inżyniera budownictwa czy architekta, ponieważ od ich decyzji zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów budowlanych czy instalacji. Czas praktyki zależy od posiadanego wykształcenia oraz od rodzaju uprawnień budowlanych. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagają jedynie ukończenia praktyki wykonawczej, natomiast dla uprawnień do projektowania lub do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi wymagana jest praktyka projektowa i wykonawcza (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !