Blog

Domieszki humusowe zdjęcie nr 10
30.06.2019

Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?


Do uzyskania uprawnień budowlanych nie wystarczy odpowiednie wykształcenie, ponieważ od przyszłego inżyniera wymagane jest także doświadczenie i znajomość przepisów (program na komputer). Z tego właśnie względu bardzo ważne jest odbycie praktyki zawodowej, która jest jednym z niezbędnych warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Domieszki humusowe zdjęcie nr 11
Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa może odbyć się po zdobyciu dyplomu ukończenia studiów bądź zdobyciu:
• tytułu zawodowego technika,
• tytułu zawodowego mistrza,
• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika (program egzamin ustny).
Praktyka zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która jest wpisana na listę członków samorządu zawodowego i posiada uprawnienia budowlane w specjalności wybranej przez praktykanta. Należy pamiętać o tym, że zakres praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień, o jakie stara się wnioskodawca (opinie o programie).

Praktykę można też odbyć po zakończeniu 3 roku studiów, ale tylko pod warunkiem, że odbyła się ona pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia i wpisanej na listę członków samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Do praktyki zawodowej związanej odbywającej się na budowie zalicza się prace polegające na czynnościach inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego, prace w administracji rządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego wymagające wykonywania czynności na budowie i obejmujące samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych bądź fachowej oceny zjawisk.

Udział praktykanta


Do praktyki zalicza się także prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej, przy czym w przypadku wymienionych prac każde dwa lata liczy się jako rok praktyki zawodowej na budowie (promocja 3  w 1). Dokumentem, który stanowi potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych jest oświadczenie, którego wzór znajduje się w prawie budowlanym. W dokumencie muszą być wskazane roboty budowlane oraz obiekty budowlane, przy których budowie bądź projektowaniu brał udział praktykant.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Domieszki humusowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Domieszki humusowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Domieszki humusowe zdjęcie nr 16 Domieszki humusowe zdjęcie nr 17 Domieszki humusowe zdjęcie nr 18
Domieszki humusowe zdjęcie nr 19
Domieszki humusowe zdjęcie nr 20 Domieszki humusowe zdjęcie nr 21 Domieszki humusowe zdjęcie nr 22
Domieszki humusowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Domieszki humusowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Domieszki humusowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Domieszki humusowe zdjęcie nr 32 Domieszki humusowe zdjęcie nr 33 Domieszki humusowe zdjęcie nr 34
Domieszki humusowe zdjęcie nr 35
Domieszki humusowe zdjęcie nr 36 Domieszki humusowe zdjęcie nr 37 Domieszki humusowe zdjęcie nr 38
Domieszki humusowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Domieszki humusowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Domieszki humusowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami