Blog

30.06.2019

Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?

Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?


Do uzyskania uprawnień budowlanych nie wystarczy odpowiednie wykształcenie, ponieważ od przyszłego inżyniera wymagane jest także doświadczenie i znajomość przepisów (program na komputer). Z tego właśnie względu bardzo ważne jest odbycie praktyki zawodowej, która jest jednym z niezbędnych warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Praktyka zawodowa – co robić, żeby została zaliczona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa może odbyć się po zdobyciu dyplomu ukończenia studiów bądź zdobyciu:
• tytułu zawodowego technika,
• tytułu zawodowego mistrza,
• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika (program egzamin ustny).
Praktyka zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która jest wpisana na listę członków samorządu zawodowego i posiada uprawnienia budowlane w specjalności wybranej przez praktykanta. Należy pamiętać o tym, że zakres praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień, o jakie stara się wnioskodawca (opinie o programie).

Praktykę można też odbyć po zakończeniu 3 roku studiów, ale tylko pod warunkiem, że odbyła się ona pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia i wpisanej na listę członków samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Do praktyki zawodowej związanej odbywającej się na budowie zalicza się prace polegające na czynnościach inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego, prace w administracji rządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego wymagające wykonywania czynności na budowie i obejmujące samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych bądź fachowej oceny zjawisk.

Udział praktykanta


Do praktyki zalicza się także prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej, przy czym w przypadku wymienionych prac każde dwa lata liczy się jako rok praktyki zawodowej na budowie (promocja 3  w 1). Dokumentem, który stanowi potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych jest oświadczenie, którego wzór znajduje się w prawie budowlanym. W dokumencie muszą być wskazane roboty budowlane oraz obiekty budowlane, przy których budowie bądź projektowaniu brał udział praktykant.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami