Praktyka zawodowa – co trzeba robić, aby zaliczyć praktykę na uprawnienia budowlane?

Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane jest niezbędna, aby móc podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może zaliczyć praktykę tylko wtedy, gdy obejmuje ona prace polegające na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie” (program na komputer). Osoba, która planuje przystąpienie do praktyk budowlanych, musi pamiętać o tym, że oprócz funkcji duże znaczenie ma również czas pracy. Praca w trybie ośmiogodzinnym przez 5 dni w tygodniu to właściwie jedyna gwarancja tego, że każdy tydzień praktyka zawodowej zostanie zaliczony (program na telefon).

Praktyka zawodowa – co trzeba robić, aby zaliczyć praktykę na uprawnienia budowlane?

Do praktyki zawodowej zaliczyć należy wyłącznie te prace, z którymi praktykant naprawdę miał styczność. Jest to bardzo ważne, ponieważ część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane opiera się przede wszystkim na praktyce, jaką odbył kandydat (program egzamin ustny). Komisja może zadać pytanie, które będzie dotyczyło konkretnych umiejętności wynikających z odbytej praktyki zawodowej.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy na tej samej budowie lub przy tym samym projekcie, pracował któryś z członków komisji kwalifikacyjnej, konieczna jest natychmiastowa weryfikacja praktyki. W dokumentacji należy umieścić wszystkie prace, jakie wykonywał kandydat, łącznie z numerem pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy (opinie o programie).

Interpretacja przepisów bywa bardzo różna

 W przypadku praktyk projektowych należy przygotować się na to, że konieczne będzie przedłożenie projektów, przy których tworzeniu brało się udział (segregator aktów prawnych). Co ważne, jeśli w przepisach nie można znaleźć dokładnych informacji co do indywidualnej sytuacji osoby egzaminowanej, to najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W wielu wypadkach interpretacja przepisów bywa bardzo różna, co więcej często wprowadzane są zmiany, dlatego warto wcześniej upewnić się w swojej izbie, jakie są aktualne wymagania. Dzięki temu można mieć pewność, że praktyka zawodowa będzie spełniać warunki określone przez właściwą miejscowo okręgową izbę inżynierów budownictwa (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !