Praktyka zawodowa do uprawnień – najważniejsze informacje

 

Praktyka zawodowa do uprawnień – najważniejsze informacje

Wszystkie kwestie związane z praktyką zawodową do uprawnień budowlanych są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Z dokumentu wynika, iż praktyka zawodowa, którą kandydat odbył po zdobyciu dyplomu ukończenia studiów bądź tytułu zawodowego technika lub mistrza, zostanie uznana, jeśli potwierdziła ją osoba mająca odpowiednie uprawnienia oraz wpisana na listę członków samorządu zawodowego (program na telefon).

Co więcej, praktyka zawodowa zostanie uznana przez izbę inżynierów lub izbę architektów wyłącznie wtedy, gdy jej zakres odpowiada zakresowi specjalności uprawnień wybranych przez wnioskodawcę (program egzamin ustny).

Członek samorządu zawodowego


Izba może uznać praktykę zawodową, która odbyła się po zakończeniu trzeciego roku studiów – w tym przypadku także konieczne jest potwierdzenie przez osobę, która jest członkiem samorządu zawodowego i posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie). Za praktykę zawodową na budowie uznaje się także następujące prace:
• czynności inspekcyjno-kontrolne w urzędach, które obsługują organy nadzoru budowlanego,
• prace, które polegają na wykonywaniu różnego rodzaju czynności na placu budowy, wymagające fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych czy architektonicznych, wykonywane w urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego bądź organy administracji rządowej, któr pełnią zadania zarządcy dróg publicznych (segregator aktów prawnych),
• prace u zarządcy infrastruktury kolejowej bądź jakimkolwiek innym podmiocie, który odpowiada za utrzymywanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Prace te powinny polegać na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych lub innych czynności na terenie budowy, które wymagają fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych lub architektonicznych (promocja 3  w 1).

W wymienionych przypadkach dwa lata wykonywania danych czynności liczą się jako rok praktyki zawodowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !