Blog

06.04.2019

Praktyka zawodowa – uprawnienia opiekuna

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – uprawnienia opiekuna

Wiele osób, które planują zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zastanawia się, jakie uprawnienia muszą mieć osoby nadzorujące praktykę zawodową (program na komputer). Wątpliwości dotyczą zarówno nadzoru nad praktyką projektową, jak i na budowie, w tym do każdego rodzaju uprawnień, jakie nadawane są przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w specjalności architektonicznej. Odpowiedź można znaleźć w art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.” (program na telefon).
Z kolei w w przepisie § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. można znaleźć zapis, że praktyka zawodowa, o której mowa w w/w artykule, obywa się po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej, bądź po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza, a także po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje na poziomie technika, a potwierdzić ją może wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby i posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Co więcej, zakres praktyki zawodowej zawsze musu odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych wybranych przez wnioskodawcę.
Z powyższych przepisów można wywnioskować, że nie ma obowiązku posiadania przez opiekuna praktyk uprawnień w zakresie nieograniczonym (program na egzamin ustny). Należy jednak pamiętać, że w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego znajduje się zapis, że opiekun praktyk musi mieć uprawnienia w zakresie i rodzaju odpowiadającym uprawnieniom wybranym przez wnioskodawcę. Jeśli więc wnioskodawca ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, to opiekun praktyk również powinien posiadać takie uprawnienia (promocja 3 w 1).

Opiekun praktyk

Praktyka zawodowa – uprawnienia opiekuna

Wiele osób, które planują zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zastanawia się, jakie uprawnienia muszą mieć osoby nadzorujące praktykę zawodową. Wątpliwości dotyczą zarówno nadzoru nad praktyką projektową, jak i na budowie, w tym do każdego rodzaju uprawnień, jakie nadawane są przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w specjalności architektonicznej. Odpowiedź można znaleźć w art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.” (segregator).
Z kolei w w przepisie § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. można znaleźć zapis, że praktyka zawodowa, o której mowa w w/w artykule, obywa się po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej, bądź po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza, a także po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje na poziomie technika, a potwierdzić ją może wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby i posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Co więcej, zakres praktyki zawodowej zawsze musu odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych wybranych przez wnioskodawcę (opinie).
Z powyższych przepisów można wywnioskować, że nie ma obowiązku posiadania przez opiekuna praktyk uprawnień w zakresie nieograniczonym. Należy jednak pamiętać, że w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego znajduje się zapis, że opiekun praktyk musi mieć uprawnienia w zakresie i rodzaju odpowiadającym uprawnieniom wybranym przez wnioskodawcę. Jeśli więc wnioskodawca ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, to opiekun praktyk również powinien posiadać takie uprawnienia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami