Blog

21.03.2024

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa odbywana w organach nadzoru budowlanego, takich jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) czy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB), jest uznawana za składnik procesu edukacyjnego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dwa lata pracy w takich instytucjach mogą być zaliczone jako równowartość jednego roku praktyki na budowie (uprawnienia budowlane).

Jednakże, zgodnie z tym, co przedstawiasz, w praktyce zawodowej, szczególnie dla osób rozpoczynających karierę, dominują zadania biurowe, a bezpośrednie doświadczenie budowlane na placu budowy jest ograniczone. To może być problematyczne, ponieważ zgodnie z Prawem Budowlanym oraz interpretacjami niektórych Okręgowych Izb Inżynierów, aby praktyka była zaliczona, musi obejmować pełnienie funkcji technicznej na budowie.

Wymóg ten ma na celu zapewnienie, że kandydaci na uprawnienia budowlane zdobędą praktyczne doświadczenie w bezpośrednim nadzorze i realizacji prac budowlanych. Jest to uzasadnione tym, że praca na budowie oferuje unikalną możliwość zrozumienia i doświadczenia realiów pracy inżyniera budownictwa, co jest trudne do osiągnięcia wyłącznie poprzez zadania biurowe.

Dodatkowo, fakt, że inspektorzy pracujący w organach nadzoru budowlanego często nie są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, może stanowić kolejną przeszkodę. Opiekun praktyki, zgodnie z zaleceniami, powinien być czynnym członkiem Izby Inżynierów przez cały okres trwania praktyki, co jest warunkiem niezbędnym do jej zaliczenia (opinie o programie).

W związku z powyższym, choć praktyka w organach nadzoru budowlanego teoretycznie może być zaliczona do uzyskania uprawnień budowlanych, w praktyce może to być utrudnione ze względu na brak bezpośredniego zaangażowania w prace na budowie oraz inne wymienione przeszkody. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień budowlanych powinny dokładnie zapoznać się z wymogami określonymi przez odpowiednie organy i dostosować swoje doświadczenie zawodowe tak, aby spełniało te kryteria. Może to wymagać dodatkowego zaangażowania w prace na budowie poza obowiązkami wykonywanymi w ramach pracy w organach nadzoru (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami