Praktyka zawodowa w roku 2019

 

Praktyka zawodowa w roku 2019

Pojawienie się projektu nowej ustawy o inżynierach budownictwa sprawiło, że do wiadomości publicznej trafiły przygotowywane przez rząd propozycje, związane z odbywaniem praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (program na komputer). To następna koncepcja zmian od jesieni 2018 roku, która jednak wydaje się bardziej zbliżona do wersji

Na pewno jest więc spore prawdopodobieństwo, że ustawa będzie ogłoszona jeszcze w tym roku (program na telefon). Podstawową zmianą będzie zastąpienie funkcjonującego do tej pory w przepisach kierownika praktyki zawodowej patronem praktyki, który będzie odpowiadał za odpowiednie przygotowanie praktykanta do przyszłej pracy zawodowej. Ponadto jego rolą będzie potwierdzenie, iż praktyka zawodowa odbyła się (program egzamin ustny).

Należy jednak pamiętać, że nowe pojęcie patrona jest zupełnie inne od dotychczas obowiązującego, ponieważ do tej pory patron miał prawo potwierdzać wyłącznie praktykę projektową i to nie we wszystkich przypadkach. Jest to na pozór tylko zmiana formalna, jednak oznacza ona dość uciążliwe ograniczenia. Otóż nowym patronem będzie mogła zostać wyłącznie osoba, która jest członkiem samorządu zawodowej inżynierów budownictwa i przynajmniej od 5 lat posiada uprawnienia budowlane, które są zgodne z zakresem uprawnień, które chce uzyskać praktykant (opinie o programie). Patron musi przez cały czas praktyki zawodowej pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie lub jako projektant.

Ograniczenie dostępu do zawodu


Na pewno takie przepisy będą miały wpływ na pewne ograniczenie dostępu do zawodu, ponieważ zmniejszy się ilość osób, które mają prawo do kierowania praktyką zawodową. Jednak na pewno podniesie to poziom przygotowania zawodowego przyszłych kierowników budów czy robót budowlanych oraz projektantów (segregator aktów prawnych). Kolejną zmianą będzie obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia praktyki zawodowej do odpowiedniej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego, co do tej pory nie było wymagane. W zgłoszeniu będą się musiały znaleźć następujące dane:
• imię i nazwisko praktykanta,
• numer uprawnień oraz wpis na listę członków samorządu osoby, która będzie patronem praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !