Praktyka zawodowa – ważne informacje


Praktyka zawodowa może odbywać się poza granicami kraju. Zostanie ona zaliczona pod warunkiem, że kierowała nią osoba mająca uprawnienia do wykonywania zawodu obowiązujące w danym kraju. W takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie zaświadczenia, które wydawane jest przez kierownika jednostki, w której praktyka się odbywała (program na komputer).

Praktyka zawodowa – ważne informacje

Zaświadczenie musi być poświadczone przez osobę nadzorującą praktykę zawodową i posiadającą wymagane w danym kraju uprawnienia budowlane. W zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:
• ogólna ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specjalności, o jaką wnioskuje kandydat (program na telefon). Ocena dokonywana jest przez osobę, która nadzorowała praktykę zawodową,
• potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej łącznie z datami jej rozpoczęcia oraz ukończenia,
• wyszczególnienie wykonywanych robót budowlanych, a także obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bądź budowie uczestniczyła osoba starająca się o uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Konieczne jest określenie charakteru wykonywanych robót budowlanych wraz z określeniem ich rodzaju i przeznaczenia, a także konstrukcji obiektu w zakresie wnioskowanej specjalności. Wpisać należy również wszelkie inne parametry technicznie i użytkowe charakterystyczne dla danego obiektu, łącznie z jego lokalizacją i nazwą inwestora (opinie o programie).
Do praktyki zawodowej nie zalicza się prac wykonywanych w zakładach pracy na stanowiskach technicznych w następujących działach, w których nie ma potrzeby posiadania uprawnień budowlanych:
• administracyjnych,
• technicznych,
• eksploatacyjnych.

W merytoryczny zakres praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych nie zalicza się także następujących prac:
• koncepcje projektowe,
• rozliczenia budowy,
• kosztorysy,
• inwentaryzacje,
• elektryczne pomiary eksploatacyjne,
• obmiary (segregator aktów prawnych).

Książki praktyki zawodowej


Wykonywanie wymienionych prac nie zalicza się do czasu praktyki zawodowej, jaka jest niezbędna, aby uzyskać uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1). Od roku 2014 praktykę zawodową dokumentuje się za pomocą oświadczenia – książki praktyki zawodowej zostały wycofane.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !