Praktyka zawodowa – ważne zmiany

Praktyka zawodowa – ważne zmiany

W nowej ustawie dotyczącej inżynierów budownictwa znajdują się zapisy, które wprowadzają istotne zmiany związane z praktyką zawodową do uprawnień budowlanych (program na komputer). Przede wszystkim rozpoczęcie praktyki zawodowej trzeba będzie zgłosić do właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Ponadto wprowadzone zostaną standardy praktyki zawodowej, których opracowanie będzie obowiązkiem samorządu zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdy patron praktyki zawodowej będzie zobowiązany do przestrzegania tych standardów (program na telefon). Jest to pozytywna zmiana, dzięki której ujednolicone zostaną zasady kwalifikowania praktyki zawodowej dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
Ustawa dopuszcza, aby praktyka zawodowa odbyła się także w tych organach administracji rządowej, które wykonują zadania zarządcy urządzeń wodnych, wód i infrastruktury hydrotechnicznej wraz z budowlami morskimi znajdującymi się na terenach morskich (program egzamin ustny).

Co ważne, w przypadku praktyki u zarządców infrastruktury oraz w nadzorze budowlanym, możliwe jest odbycie w tych miejscach wyłącznie połowę wymaganego czasu praktyk. Dotyczy to jednostek zarządzających infrastrukturą kolejową, drogową oraz wodno-hydrotechniczną. Pozostałą część praktyk musi stanowić wykonywanie funkcji technicznych na budowie (opinie o programie).

Praca w organach państwowych

Obowiązujące do tej pory przepisy pozwalały na to, aby cała praktyka zawodowa odbywała się w organach nadzoru budowlanego lub u zarządców infrastruktury (segregator aktów prawnych). Wówczas czas praktyki był dwukrotnie dłuższy niż w przypadku typowej praktyki na budowie. Dla niektórych kandydatów oznaczało to wydłużenie, a nawet zamknięcie drogi do uprawnień. Wynikało to z faktu, iż praca bezpośrednio na budowie i praca w organach państwowych znacząco się różni. Nowe przepisy prawdopodobnie zaczną obowiązywać pod koniec 2019 roku lub na początku roku 2020. Warto przy tym zaznaczyć, że osoby, które odbywają już praktykę na starych zasadach, będą ją mogły kontynuować zgodnie z nimi. Możliwość ta będzie istniała tylko przez 5 lat od wejścia w życie nowej ustawy (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !