Blog

Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 10
25.03.2020

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

W artykule znajdziesz:

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 11
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Konstrukcja takiej ścianki składa się z rusztu wykonanego ze słupków i listew giętych z cienkich blach stalowych, wypełnienia obustronnej okładziny rusztu wykonanej z płyt gipsowych oklejonych kartonem (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku gdy wymagana jest zwiększona izolacyjność akustyczna i termiczna ścianki, ruszt wypełnia się płytami z wełny mineralnej. Konstrukcję ścianki montuje się na budowie. Wymiary płyt gipsowo-kartonowych wynoszą: długość 270 do 375 cm. szerokość 90 i 120cm. grubość 9.5 mm i 12.5 mm.

Grubość ścianki może wynosić 8 lub 12.5 cm. a wysokość- do 270 cm.

Ścianki mocuje się nieprzesuwnie do przylegającej konstrukcji budynku (stropów, ścian. slupów, belek), przy czym elementem mocowanym ścianki są listwy i słupki skrajne rusztu.

Do betonu i muru mocuje się ścianki gwoździami lub śrubami rozszerzalnymi. do stali śrubami, gwoździami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i okładzin wkrętami lub śrubami zaciskowymi, a do drewna wkrętami i gwoździami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ściany można wbudowywać drzwi i naświetla, z tym że w ścianie muszą być pozostawione na ten cel otwory. Zamocowanie ścianki do podłogi. Ścianki z płyt pilśniowych.

Ścianki te wykonuje się z gotowych płyt składających się z ramy szkieletowej i dwustronnego poszycia twardą płytą pilśniową do lakierowania albo miękką płytą pod malowanie klejowe lub ewentualnie tynk. Grubość płyt wynosi ok. 8 cm.

Ścianki z płyt trzcinowych

Materiałem konstrukcyjnym do wykonania tych ścianek są płyty z wprasowanymi słupkami drewnianymi usztywniającymi płytę. Grubość płyt 4-6 cm. szerokość 80-100 cm.

Płyty łączy się za pomocą klamer, a spód ścianki wpuszcza się w podłogę (uprawnienia budowlane). Ściankę po zmontowaniu pokrywa się tynkiem. Styki płyt należy przed otynkowaniem osiatkować. Ścianki z płyt wiórowych poprzecznie prasowanych.

Są to płyty formowane przez sprasowanie wiórów drzewnych z użyciem kleju mocznikowego Produkowane są w postaci płyt pełnych oraz płyt otworowych. Na ścianki działowe stosuje się płyty otworowe o długości 250 cm. szerokości 1250 cm i grubości 26. 28. 35. 38. 44 i 50 mm.

Rozróżnia się płyty z obustronną okleiną lub bez okleiny. Elementy te można obrabiać narzędziami stolarskimi. Poszczególne płyty łączy się w ściankę na wpust i pióro bądź na kołki przy użyciu klejów syntetycznych lub zwierzęcych (program egzamin ustny).

Ściankę osadza się od dołu na listwie przybitej do podłogi, a od góry w sposób elastyczny, np. za pośrednictwem podkładki sprężynującej, w celu wyrównania odchyłek wymiarowych oraz zapobieżenia przenoszeniu drgań. Ścianki stawia się po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych w pomieszczeniu.

W celu wyeliminowania użycia elementu w konstrukcji ścian działowych wdraża się ostatnio stosowanie na przegrody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej elementów gipsowych o wymiarach odpowiadających wielkości ścian pomieszczenia (opinie o programie).

Na uwagę zasługują szczególnie dwa typy takich elementów: płyty typu krakowskiego produkowane z gipsu lub estrichgipsu oraz płyty typu wrocławskiego produkowane z gipsobetonu żużlowego. Oba rodzaje płyt są zbrojone prętami ze stali giadkiej o średnicy 4.5-6 mm (segregator aktów prawnych).

Płyty typu krakowskiego wytwarzane są w następujących wymiarach: długość 226 i 406 cm wysokość 258 cm grubość 8 cm zaś płyty typu wrocławskiego: długość 60 120 (elementy uzupełniające) 240 i 420 cm wysokość 253 cm (dla długości 60, I20 i 240 cm) i 457 cm (dla długości 420 cm).

Płyty obu typów montuje się ustawiając je obok siebie z zaczynu gipsowego lub zaprawy cementowej przy zastosowaniu klinów drewnianych. Styki płyt wypełnia się rzadką zaprawą gipsową, a po jej związaniu spoiny szpachluje się szpachlówką. Płyty typu wrocławskiego wymagają ponadto wygładzenia powierzchni szpaehlówką gipsową (promocja 3 w 1). Płyty obu typów produkowane są również w odmianie z gotowymi otworami drzwiowymi. 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 16 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 17 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 18
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 19
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 20 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 21 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 22
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 32 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 33 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 34
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 35
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 36 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 37 Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 38
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ważne osoby na budowie - proces budowlany zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami