Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Konstrukcja takiej ścianki składa się z rusztu wykonanego ze słupków i listew giętych z cienkich blach stalowych, wypełnienia obustronnej okładziny rusztu wykonanej z płyt gipsowych oklejonych kartonem (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku gdy wymagana jest zwiększona izolacyjność akustyczna i termiczna ścianki, ruszt wypełnia się płytami z wełny mineralnej. Konstrukcję ścianki montuje się na budowie. Wymiary płyt gipsowo-kartonowych wynoszą: długość 270 do 375 cm. szerokość 90 i 120cm. grubość 9.5 mm i 12.5 mm.

Grubość ścianki może wynosić 8 lub 12.5 cm. a wysokość- do 270 cm.

Ścianki mocuje się nieprzesuwnie do przylegającej konstrukcji budynku (stropów, ścian. slupów, belek), przy czym elementem mocowanym ścianki są listwy i słupki skrajne rusztu.

Do betonu i muru mocuje się ścianki gwoździami lub śrubami rozszerzalnymi. do stali śrubami, gwoździami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i okładzin wkrętami lub śrubami zaciskowymi, a do drewna wkrętami i gwoździami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ściany można wbudowywać drzwi i naświetla, z tym że w ścianie muszą być pozostawione na ten cel otwory. Zamocowanie ścianki do podłogi. Ścianki z płyt pilśniowych.

Ścianki te wykonuje się z gotowych płyt składających się z ramy szkieletowej i dwustronnego poszycia twardą płytą pilśniową do lakierowania albo miękką płytą pod malowanie klejowe lub ewentualnie tynk. Grubość płyt wynosi ok. 8 cm.

Ścianki z płyt trzcinowych

Materiałem konstrukcyjnym do wykonania tych ścianek są płyty z wprasowanymi słupkami drewnianymi usztywniającymi płytę. Grubość płyt 4-6 cm. szerokość 80-100 cm.

Płyty łączy się za pomocą klamer, a spód ścianki wpuszcza się w podłogę (uprawnienia budowlane). Ściankę po zmontowaniu pokrywa się tynkiem. Styki płyt należy przed otynkowaniem osiatkować. Ścianki z płyt wiórowych poprzecznie prasowanych.

Są to płyty formowane przez sprasowanie wiórów drzewnych z użyciem kleju mocznikowego Produkowane są w postaci płyt pełnych oraz płyt otworowych. Na ścianki działowe stosuje się płyty otworowe o długości 250 cm. szerokości 1250 cm i grubości 26. 28. 35. 38. 44 i 50 mm.

Rozróżnia się płyty z obustronną okleiną lub bez okleiny. Elementy te można obrabiać narzędziami stolarskimi. Poszczególne płyty łączy się w ściankę na wpust i pióro bądź na kołki przy użyciu klejów syntetycznych lub zwierzęcych (program egzamin ustny).

Ściankę osadza się od dołu na listwie przybitej do podłogi, a od góry w sposób elastyczny, np. za pośrednictwem podkładki sprężynującej, w celu wyrównania odchyłek wymiarowych oraz zapobieżenia przenoszeniu drgań. Ścianki stawia się po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych w pomieszczeniu.

W celu wyeliminowania użycia elementu w konstrukcji ścian działowych wdraża się ostatnio stosowanie na przegrody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej elementów gipsowych o wymiarach odpowiadających wielkości ścian pomieszczenia (opinie o programie).

Na uwagę zasługują szczególnie dwa typy takich elementów: płyty typu krakowskiego produkowane z gipsu lub estrichgipsu oraz płyty typu wrocławskiego produkowane z gipsobetonu żużlowego. Oba rodzaje płyt są zbrojone prętami ze stali giadkiej o średnicy 4.5-6 mm (segregator aktów prawnych).

Płyty typu krakowskiego wytwarzane są w następujących wymiarach: długość 226 i 406 cm wysokość 258 cm grubość 8 cm zaś płyty typu wrocławskiego: długość 60 120 (elementy uzupełniające) 240 i 420 cm wysokość 253 cm (dla długości 60, I20 i 240 cm) i 457 cm (dla długości 420 cm).

Płyty obu typów montuje się ustawiając je obok siebie z zaczynu gipsowego lub zaprawy cementowej przy zastosowaniu klinów drewnianych. Styki płyt wypełnia się rzadką zaprawą gipsową, a po jej związaniu spoiny szpachluje się szpachlówką. Płyty typu wrocławskiego wymagają ponadto wygładzenia powierzchni szpaehlówką gipsową (promocja 3 w 1). Płyty obu typów produkowane są również w odmianie z gotowymi otworami drzwiowymi. 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami