Praktyki do projektowania i kierowania robotami budowlanymi


Praktyki do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Chciałabyś podjąć pracę na budowie w roli kierownika budowy lub pracować w biurze projektowym, przygotowując projekty? Jeśli chcesz się cieszyć wszystkimi możliwościami pracy w zawodzie projektanta lub kierownika budowy, potrzebne ci są uprawnienia budowlane. Ich zdobycie oznacza konieczność zdania egzaminu państwowego. Ale aby móc do niego w ogóle przystąpić, trzeba wcześniej odbyć praktyki zawodowe. Ile one mają trwać? Aby zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, potrzebny jest rok praktyki w biurze projektowym oraz półtora roku praktyki na budowie. Natomiast dla zdobycia samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń, wystarczy rok praktyki w biurze projektowym i rok praktyki na budowie. W każdym przypadku konieczne jest również ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: architektura lub architektura i urbanistyka. Odbycie praktyk powinno zostać potwierdzone dziennikiem praktyk, w którym będą wpisy kierownika budowy wraz z pieczęciami.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami