Blog

30.05.2018

Prawidłowa pielęgnacja betonu

W artykule znajdziesz:

Prawidłowa pielęgnacja betonu


Zagrożenia związane z betonowaniem zimą

Dojrzewanie betonu zależy od średniej temperatury dobowej. W warunkach zimowych niskie temperatury mają negatywny wpływ na przebieg wiązania oraz twardnienia betonu. W wyniku tego dochodzi do:
• zamarznięcia części lub całości wody w betonie, co powoduje spowolnienie, a nawet zatrzymanie procesów wiązania i hydratacji betonu,
• spowolnienia procesów fizyko-chemicznych, które odpowiadają za kształtowanie struktury betonu. Od struktury zależne są wyspecyfikowanie właściwości betonu, a zwłaszcza narastanie wytrzymałości,
• powstawania wysokich naprężeń we wczesnym stadium dojrzałości betonu, co jest efektem zwiększenie objętości zamieniającej się w lód wody.
Prowadzenie prac betonowych oraz żelbetowych w takich warunkach jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy podjęte zostaną odpowiednie działania zapewniające prawidłowe wiązanie oraz twardnienie mieszanki betonowej. Są one dokładnie określone w normie PN-EN 13670.
Do największych zagrożeń, na której narażone są betonowe konstrukcje wykonywane zimą zalicza się wydłużony przyrost wytrzymałości betonu, zniszczenie struktury betonu w wyniku zmarznięcia, możliwości powstania spękań i termicznych odkształceń oraz negatywny wpływ obniżonej temperatury na stal zbrojeniową, powodujący odkształcenia.
Beton może być poddany zamrożeniu lub działaniu ujemnych temperatur wtedy, gdy ma on odporność na zamrożenie, czyli określoną wytrzymałość bezpieczną. Istnieją dwa rodzaje odporności – warunkowa oraz pełna. Odporność pełna cechuje się wytrzymałością betonu, przy której może on zostać zamrożony bez żadnej szkody dla jego cech. Dotyczy to także sytuacji, gdy wykonany z betonu element jest narażony na bezpośrednie działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Odporność warunkowa wystarcza wtedy, gdy do betonu znajdującego się w okresie dojrzewania do momentu uzyskania pełnej odporności nie będzie docierać woda z otoczenia, czyli element nie będzie narażony na bezpośredni wpływ negatywnych czynników atmosferycznych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami