Blog

30.05.2018

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

Cena gruntów budowlanych w mieście osiąga niejednokrotnie bardzo wysoki poziom. Nic więc dziwnego, że inwestorzy decydują się na kupno działki z budynkiem, który zamierzają wyburzyć. W miejsce starej budowli projektują nowy budynek o zupełnie innym przeznaczeniu. W niektórych przypadkach rozbiórka starego budynku wymaga uzyskania koniecznych pozwoleń.

Rozbiórka obiektu budowlanego a prawo budowlane

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

W polskim prawodawstwie nie ma jasnego przepisu odnoszącego się do rozbiórki budowlanej. Pewna definicja odnosząca się do tej czynności znajduje się w art. 3 ust. 7 Ustawy z 7 lipca 1994 o Prawie Budowlanym. Rozbiórka budowlana definiowana jest jako roboty budowlane. Do jej przeprowadzenia konieczne jest więc uzyskanie pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach, na przykład wtedy gdy budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych. Jak widać przepis ten wygląda nieco kuriozalnie. Przecież rozbiórka obiektu budowlanego jest zaprzeczeniem budowy skąd więc pomysł na konieczność uzyskania pozwolenia? Jak widać na podstawie przytoczonych przepisów, rozbiórka budowlana wchodzi w zakres robót budowlanych (opinie o programie).

Uzyskanie zgody na rozbiórkę

Na rozbiórkę budowlaną nie trzeba uzyskać zgody, jeśli budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest objęty opieką konserwatorską. Mowa jednak o budynkach, których wysokość nie przekracza 8 m. Jeśli budynek jest wyższy trzeba uzyskać konieczne pozwolenia. Choć pozwolenie nie jest konieczne do uzyskania to mimo wszystko planowane prace trzeba zgłosić w odpowiednim urzędzie. Zamiar wykonania rozbiórki należy zgłosić w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Należy dokładnie sprecyzować zakres planowanych prac. Do zgłoszenia powinna być załączona zgoda właściciela obiektu oraz obrys umiejscowienia obiektu na działce. Otrzymana w ten sposób zgoda jest ważna przez okres mniej więcej dwóch lat od jej otrzymania. Do wniosku należy również dołączyć zgodę właściciela obiektu, który ma zostać poddany rozbiórce. Ze złożeniem wniosku związane są opłaty wynoszące około 36 zł.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami