Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

Cena gruntów budowlanych w mieście osiąga niejednokrotnie bardzo wysoki poziom. Nic więc dziwnego, że inwestorzy decydują się na kupno działki z budynkiem, który zamierzają wyburzyć. W miejsce starej budowli projektują nowy budynek o zupełnie innym przeznaczeniu. W niektórych przypadkach rozbiórka starego budynku wymaga uzyskania koniecznych pozwoleń.

Rozbiórka obiektu budowlanego a prawo budowlane

Prawo a rozbiórka obiektu budowlanego

W polskim prawodawstwie nie ma jasnego przepisu odnoszącego się do rozbiórki budowlanej. Pewna definicja odnosząca się do tej czynności znajduje się w art. 3 ust. 7 Ustawy z 7 lipca 1994 o Prawie Budowlanym. Rozbiórka budowlana definiowana jest jako roboty budowlane. Do jej przeprowadzenia konieczne jest więc uzyskanie pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach, na przykład wtedy gdy budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych. Jak widać przepis ten wygląda nieco kuriozalnie. Przecież rozbiórka obiektu budowlanego jest zaprzeczeniem budowy skąd więc pomysł na konieczność uzyskania pozwolenia? Jak widać na podstawie przytoczonych przepisów, rozbiórka budowlana wchodzi w zakres robót budowlanych (opinie o programie).

Uzyskanie zgody na rozbiórkę

Na rozbiórkę budowlaną nie trzeba uzyskać zgody, jeśli budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest objęty opieką konserwatorską. Mowa jednak o budynkach, których wysokość nie przekracza 8 m. Jeśli budynek jest wyższy trzeba uzyskać konieczne pozwolenia. Choć pozwolenie nie jest konieczne do uzyskania to mimo wszystko planowane prace trzeba zgłosić w odpowiednim urzędzie. Zamiar wykonania rozbiórki należy zgłosić w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Należy dokładnie sprecyzować zakres planowanych prac. Do zgłoszenia powinna być załączona zgoda właściciela obiektu oraz obrys umiejscowienia obiektu na działce. Otrzymana w ten sposób zgoda jest ważna przez okres mniej więcej dwóch lat od jej otrzymania. Do wniosku należy również dołączyć zgodę właściciela obiektu, który ma zostać poddany rozbiórce. Ze złożeniem wniosku związane są opłaty wynoszące około 36 zł.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami