Prawo budowlane – nielegalne użytkowanie budynku

Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu o zakończeniu budowy lub do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie zezwolenia jest zgodnie z prawem obowiązkiem inwestora.(program na komputer) Oznacza to, że inwestor odpowiada w sytuacji, gdy przystąpienie do użytkowania nastąpiło przed uzyskaniem wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie. W takiej sytuacji dopuszczalne jest wymierzenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania. Może do tego dojść w sytuacji, gdy inwestor powinien skutecznie ubiegać się o decyzję na pozwolenie na użytkowanie, ale nie czynie tego z naruszeniem przepisu i samowolnie przystępuje do użytkowania nowo powstałego obiektu.(program na telefon)

Samowola budowlana

Wymierzenie kary ma na celu zobligowanie inwestora do dopełnienie nakazanych prawem czynności, czyli do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.(promocja 3 w 1) Tego typu sytuacja nie dotyczy inwestora, który dokonał samowoli budowlanej, ponieważ wówczas nie ma możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Grzywna z tytułu nielegalnego użytkowania nakładana jest po ustaleniu, że przystąpiono do użytkowania w sposób trwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik musi wykazywać cechy trwałości i stabilizacji przez jakiś czas. Zakres opisywanego przepisu nie jest jasny, dlatego organy go stosujące muszą wykazać się dużą ostrożnością.(program na egzamin ustny) Co ważne, przepis ten nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W orzecznictwie sądowym funkcjonuje nawet pogląd, że nielegalne użytkowanie dotyczy sytuacji, gdy obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, ale bez wymaganego pozwolenia.

Grzywna za nielegalne użytkowanie

Warto wspomnieć, że grzywna za nielegalne użytkowanie może zostać wymierzona tylko raz.(segregator) Nawet najmniejsze wątpliwości dotyczące przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu tego przepisu wykluczają wymierzenie kary. Konieczne jest wnikliwe postępowanie wyjaśniające, którego celem jest potwierdzenie, czy rzeczywiście przesłanka wskazująca na przystąpienia do użytkowania obiektu lub jego części realnie zaistniała.(opinie)

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !