Blog

Przeprawy promowe zdjęcie nr 10
22.06.2018

Prawo budowlane – nielegalne użytkowanie budynku

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane – nielegalne użytkowanie budynku

Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu o zakończeniu budowy lub do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie zezwolenia jest zgodnie z prawem obowiązkiem inwestora.(program na komputer) Oznacza to, że inwestor odpowiada w sytuacji, gdy przystąpienie do użytkowania nastąpiło przed uzyskaniem wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie. W takiej sytuacji dopuszczalne jest wymierzenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania. Może do tego dojść w sytuacji, gdy inwestor powinien skutecznie ubiegać się o decyzję na pozwolenie na użytkowanie, ale nie czynie tego z naruszeniem przepisu i samowolnie przystępuje do użytkowania nowo powstałego obiektu.(program na telefon)

Samowola budowlana

Przeprawy promowe zdjęcie nr 11Wymierzenie kary ma na celu zobligowanie inwestora do dopełnienie nakazanych prawem czynności, czyli do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.(promocja 3 w 1) Tego typu sytuacja nie dotyczy inwestora, który dokonał samowoli budowlanej, ponieważ wówczas nie ma możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Grzywna z tytułu nielegalnego użytkowania nakładana jest po ustaleniu, że przystąpiono do użytkowania w sposób trwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik musi wykazywać cechy trwałości i stabilizacji przez jakiś czas. Zakres opisywanego przepisu nie jest jasny, dlatego organy go stosujące muszą wykazać się dużą ostrożnością.(program na egzamin ustny) Co ważne, przepis ten nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W orzecznictwie sądowym funkcjonuje nawet pogląd, że nielegalne użytkowanie dotyczy sytuacji, gdy obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, ale bez wymaganego pozwolenia.

Grzywna za nielegalne użytkowanie

Warto wspomnieć, że grzywna za nielegalne użytkowanie może zostać wymierzona tylko raz.(segregator) Nawet najmniejsze wątpliwości dotyczące przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu tego przepisu wykluczają wymierzenie kary. Konieczne jest wnikliwe postępowanie wyjaśniające, którego celem jest potwierdzenie, czy rzeczywiście przesłanka wskazująca na przystąpienia do użytkowania obiektu lub jego części realnie zaistniała.(opinie)

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Przeprawy promowe zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Przeprawy promowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Przeprawy promowe zdjęcie nr 16 Przeprawy promowe zdjęcie nr 17 Przeprawy promowe zdjęcie nr 18
Przeprawy promowe zdjęcie nr 19
Przeprawy promowe zdjęcie nr 20 Przeprawy promowe zdjęcie nr 21 Przeprawy promowe zdjęcie nr 22
Przeprawy promowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeprawy promowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeprawy promowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przeprawy promowe zdjęcie nr 32 Przeprawy promowe zdjęcie nr 33 Przeprawy promowe zdjęcie nr 34
Przeprawy promowe zdjęcie nr 35
Przeprawy promowe zdjęcie nr 36 Przeprawy promowe zdjęcie nr 37 Przeprawy promowe zdjęcie nr 38
Przeprawy promowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeprawy promowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeprawy promowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami