Blog

Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
22.06.2018

Prawo budowlane – zmiany w projekcie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane – zmiany w projekcie budowlanym


Zmiana lub istotne odstąpienie od wcześniej zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Celem takiego postępowania jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez ułatwienie wprowadzania zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Nie trzeba wówczas ponownie wszczynać czasochłonnej i skomplikowanej procedury związanej z ponownym wydaniem decyzji i pozwolenie nie budowę. Zgodnie z obowiązującym prawem decyzja o zmianie pozwolenia na budowę uprawnia inwestora do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych. Postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia na budowę jest ograniczone merytorycznie do określonej zmiany projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
Za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych czynników związanych z pozielenieniem na budowę zalicza się zmiany w dotyczące:
• projektu zagospodarowania terenu lub działki,
• charakterystycznych cech budowlanego obiektu, czyli jego kubatury, wysokości, szerokości, długości, powierzchni zabudowy czy liczby kondygnacji,
• zmiany planowanego sposobu użytkowania części lub całości obiektu,
• zapewnienia warunków umożliwiających korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
• wymagania zmiany lub uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zdobycia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.
Nie uważa się z istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu w zakresie zmiany szerokości, wysokości lub długości obiektu budowlanego, który nie jest obiektem liniowym, jeśli odstąpienie to spełnia poniższe warunki:
• nie powoduje zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu,
• nie przekracza 2% długości, szerokości lub wysokości obiektu budowlanego, które określone są w projekcie budowlanym,
• nie powoduje naruszenia przepisów techniczno-budowlanych.
Projektant, który odpowiada za wykonanie kwalifikacji planowanego odstąpienia o zatwierdzonego projekty, w przypadku uznania odstąpienia za nieistotne, ma obowiązek zamieszczenia odpowiednich informacji w projekcie budowlanym.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 15 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 31 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropodach uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami