Prawo budowlane – zmiany w projekcie budowlanym


Zmiana lub istotne odstąpienie od wcześniej zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Celem takiego postępowania jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez ułatwienie wprowadzania zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Nie trzeba wówczas ponownie wszczynać czasochłonnej i skomplikowanej procedury związanej z ponownym wydaniem decyzji i pozwolenie nie budowę. Zgodnie z obowiązującym prawem decyzja o zmianie pozwolenia na budowę uprawnia inwestora do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych. Postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia na budowę jest ograniczone merytorycznie do określonej zmiany projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
Za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych czynników związanych z pozielenieniem na budowę zalicza się zmiany w dotyczące:
• projektu zagospodarowania terenu lub działki,
• charakterystycznych cech budowlanego obiektu, czyli jego kubatury, wysokości, szerokości, długości, powierzchni zabudowy czy liczby kondygnacji,
• zmiany planowanego sposobu użytkowania części lub całości obiektu,
• zapewnienia warunków umożliwiających korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
• wymagania zmiany lub uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zdobycia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.
Nie uważa się z istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu w zakresie zmiany szerokości, wysokości lub długości obiektu budowlanego, który nie jest obiektem liniowym, jeśli odstąpienie to spełnia poniższe warunki:
• nie powoduje zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu,
• nie przekracza 2% długości, szerokości lub wysokości obiektu budowlanego, które określone są w projekcie budowlanym,
• nie powoduje naruszenia przepisów techniczno-budowlanych.
Projektant, który odpowiada za wykonanie kwalifikacji planowanego odstąpienia o zatwierdzonego projekty, w przypadku uznania odstąpienia za nieistotne, ma obowiązek zamieszczenia odpowiednich informacji w projekcie budowlanym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !