Blog

22.08.2018

Prawo wodne – zmiany w praktyce

W artykule znajdziesz:

Prawo wodne – zmiany w praktyce

Od 1 stycznia 2018 roku zarząd nad wodami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Powstało więcej regionalnych zarządów gospodarki wodnej, natomiast 49 wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych zastąpiono zarządami zlewni (program na komputer). Zmieniono również struktury związane z zarządzaniem gospodarką wodną (program na telefon). Zgodnie z nowymi regulacjami wszystkie decyzje o warunkach zabudowy oraz miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgadniane z Wodami Polskimi, które są podmiotem odpowiadającym za gospodarkę wodną. Pozytywna opinia tej instytucji jest niezbędna, aby możliwe było wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla planowanej inwestycji, a także rozpoczęcie prac budowlanych (program na egzamin ustny).

Czas realizacji danego przedsięwzięcia

Prawo wodne – zmiany w praktyce

W przypadku, gdy inwestor uzyskał wcześniej zgodę na rozpoczęcie inwestycji, może on nie otrzymać zgody na jej kontynuację. W efekcie może dojść zarówno do wysłużenia czasu realizacji danego przedsięwzięcia, jak i do jego wstrzymania (promocja 3 w 1). Organy Wód Polskich mają również kompetencje w zakresie zgód wodnoprawnych. W nowych przepisach przewidziano 4 tryby wydawania tych zgód:
• przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
• wydanie zgłoszenia wodnoprawnego,
• wydanie oceny wodnoprawnej,
• wydanie decyzji umożliwiającej zwolnienie z niektórych zakazów określonych w ustawie.
W prawie wodny znajduje się dokładny katalog działań oraz czynności, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego (segregator). Wody Polskie zostały wprowadzone do procesów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko bez okresy przejściowego. W związku z tym nowy organ musi być uwzględniony w trwających już procedurach administracyjnych, a nawet w już wydanych decyzjach, które zostały zaskarżone. Wynika z tego wiele problemów proceduralnych, które znacząco utrudniają realizowanie inwestycji. Wszyscy inwestorzy, którzy planują przedsięwzięcia określone ustawą, muszą uzyskać ocenę wodnoprawną, która jest wydawana w drodze decyzji po analizie wpływu przedsięwzięcia lub związanych z nim działań na określone ustawą cele środowiskowe (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami