Prefabrykaty wielkoprzestrzenne

Prefabrykaty wielkoprzestrzenne

Terminem prefabrykaty wielkoprzestrzenne określamy przestrzenny zestaw elementów, stanowiący jedną lub parę izb. Prefabrykaty wici -przestrzenne sprowadzają roboty na budowie do montażu całkowicie wyposażonych i wykończonych pomieszczeń, przenosząc do zakładów pretabrykacji wykonanie wszystkich kategorii robót budowlanych. Najszerzej rozwiniętą i rozpowszechnioną grupę stanowią metody stosujące prefabrykaty wielkowymiarowe ciężkie (o ciężarze ponad 500-600 kG) (program na komputer). W skład tej grupy wchodzą metody konstrukcyjno-wykonawcze: budownictwo blokowe (ew. wielkoblokowe), budownictwo płytowe (ew. wielkopłytowe), budownictwo szkieletowe, budownictwo przestrzenne (ew. wiel- koprzestrzenne) (program na telefon).
Prefabrykaty lekkie (o ciężarze do 25-30 kG) i średnie (o ciężarze do 500-f-600 kG) stanowią podstawę systemów stojących na pograniczu budownictwa tradycyjnego i uprzemysłowionego i zaliczanych zwykle do „budownictwa tradycyjnego udoskonalonego”.
Niezależnie od kryteriów podanych powyżej można wprowadzić klasyfikację metod budownictwa uprzemysłowionego w oparciu o istotę pojęcia uprzemysłowienia, wprowadzając jako miernik pojęcie poziomu uprzemysłowienia, czyli wskaźnika określającego udział kategorii robót wykonywanych metodami uprzemysłowionymi w całości robót. Jako poziom zerowy uprzemysłowienia przyjęto wykonawstwo metodami tradycyjnymi (program egzamin ustny). Powyższy układ przyjęto za podstawę układu treści niniejszej, II części książki.
Ogólne zagadnienia typizacji i unifikacji w projektowaniu konstrukcji uprzemysłowionych
Podstawą rozwoju uprzemysłowionych metod budownictwa na pewnym obszarze (obszar państwa lub jego regionu) jest planowa akcja wiążąca wszystkie fazy i procesy inwestycyjne składające się na powstanie obiektu budowlanego. Struktura organizacyjna budownictwa składa się z dwóch zasadniczych pionów: pionu projektowania i pionu wykonawstwa, zorganizowanych w przedsiębiorstwach, których zadania ustalają i koordynują służby inwestycyjne (opinie o programie).

Projekty budynków

Przy wykonawstwie tradycyjnym projekty budynków były opracowywane w oparciu o rynkowy asortyment materiałów budowlanych i każdy projekt mógł być wykonywany przez dowolne przedsiębiorstwo budowlane, natomiast wykonawstwo uprzemysłowione wymaga ścisłego dostosowania projektowanych konstrukcji do wyposażenia sprzętowego przedsiębiorstw oraz ich baz prefabrykacji (segregator aktów prawnych).

Postęp techniczny w budownictwie, wyrażający się w stopniowym opanowywaniu metod stojących na coraz wyższym poziomie uprzemysłowienia, może się dokonywać w oparciu o uzgodnione plany obu pionów budownictwa: projektowego i wykonawczego. Drugim zasadniczym warunkiem rozwoju wykonawstwa uprzemysłowionego jest zapewnienie produkcji przemysłowej dostatecznie dużych serii wyrobów standartowych, które by uzasadniały ekonomicznie mechanizację produkcji i zapewniały niski poziom kosztów prefabrykatów. Warunek ten powoduje potrzebę prac typizacyjnych i unifikacyjnych w projektowaniu obiektów budowlanych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !